Bibliotekleiar – 2. gongs utlysing, Ulstein kommune

 • by

Oppvekst og kulturetaten, Kulturavdelinga, Ulsteinvik

Vil du bli vår nye bibliotekleiar?

Vi søkjer deg som aktivt vil bidra til å vidareutvikle Ulstein bibliotek. Vi søkjer ein leiar med hjarte for biblioteket som ein inkluderande møteplass, ein arena for læring, nettverksbygging og kulturelle opplevingar.

Arbeidsoppgåver
 • Fagleg og administrativ leiar for Ulstein bibliotek
 • Økonomi- og personaloppgåver for biblioteket
 • Hovudansvar for drift og vidareutvikling av biblioteket i
  tråd med samfunnet og brukarane sine behov
 • Formidling og publikumsarbeid
Kvalifikasjonar
 • Godkjent bibliotekfagleg utdanning
 • Teknologikunnskap og gode formidlingsferdigheiter
Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilling med brukarfokus
 • Målretta, tydeleg og strukturert
 • Evne til å involvere og skape engasjement
Vi tilbyr
 • Jobb i ein attraktiv og utviklingsorientert kommune
 • Løn etter avtale/kvalifikasjonar
 • Pensjonsordning i KLP
Kontaktinformasjon

Leif Per Ringstad, Kultursjef, 47301332

Søk på stillinga:Klikk her

Søknadsfrist: 24.10.2021