​Digitaliseringsrådgiver / digitaliseringspådriver – Øvre Eiker kommune

  • by

​Digitaliseringsrådgiver eller digitaliseringspådriver? Ja takk, begge deler. Vi trenger deg som både kan være pådriver og som kan rådgi kommunen i arbeidet med å bygge bro mellom teknologi , fagområder og folk.  Du kan være ung med fersk utdanning innen teknologi  eller en erfaren medarbeider innen fagområdet. Du må uansett være oppdatert på teknologi. Dessuten må du ha fokus på å skape resultater.

Kommunens mål er at flest mulig av våre innbyggere mestrer livet sitt uten hjelp. Øvre Eiker kommune er opptatt av digitalisering som redskap for å fornye tjenestene slik at mestring blir resultatet.

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en virksomhet med 1.300 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Om tjenestested

Stillingen er plassert  i stab under kommunalsjef for service og fellestjenester. Seksjonen består av fagområdene  digitalisering, kommunikasjon, IKT, arkiv, servicesenter, beredskap og HR.Stab digitalisering skal bidra til at kommunen tar i bruk digitale verktøy og tar ut gevinst ved bruk av teknologi. Du vil få ansvar for konkrete digitaliseringsprosesser i noen av våre viktigste tjenesteområder.

Arbeidsoppgaver

• Prosjekt – og prosessarbeid
• Få fart på utviklingsarbeidet
• Behovskartlegging, planlegging og gevinstrealisering
• Oppsøkende virksomhet i kommunens tjenester
• Kursvirksomhet for ansatte• Bidra til kompetanseheving i organisasjonen
• Tett samarbeid med kommunens  rådgivere innen innovasjon og digitalisering

Utdanning og erfaring

• Relevant bachelorutdanning- svært  egnet erfaring kan kompensere for manglende utdanning• Erfaring med prosjektarbeid eller prosjektarbeid som fag i utdanningen• Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi ser etter deg som 

• er initiativrik og har gjennomføringskraft
• er god på samarbeid på tvers  og er en utpreget lagspiller
• liker å være ute i tjenestene og er glad i folk
• er selvstendig og strukturert

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr 

• Lønn etter avtale 
• Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
• Hyggelige kolleger i et utviklingsorientert arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidstid• Mulighet for hjemmekontor etter avtale

Obs! Kommunen ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen. Blir du bedt om dette i noen kanal, kan det være forsøk på svindel. 

Slik søker du

Digitaliseringsrådgiver eller digitaliseringspådriver 

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist: 19.10.2021
Trenger du mer informasjon ?

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål, ta kontakt med kommunalsjef Anita Kjensli, tlf.:901 12 754. 

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00