Sykepleier – Berlevåg kommune

 • by

Berlevåg Kommune, Berlevåg

Har du lyst til å oppleve eventyret i Berlevåg?

Vi har ledig fast sykepleierstilling i institusjon.

Arbeidsstedet er Berlevåg helsesenter som har hele helse- og omsorgstjenesten under samme tak — bestående av institusjon, skjermet enhet, omsorgsboliger, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, kjøkken, fysioterapitjenesten og helsestasjon/helsesykepleier. Dette gir nærhet til kollegaer innen eget fag og tverrfaglig samarbeid. En egen dialysebehandlingsenhet ble opprettet i samarbeid med Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes vinteren 2020. Vi nevner også at Berlevåg har en stabil legetjeneste.

Vi søker:

 • Sykepleiere som er selvstendige og tar initiativ i sitt arbeide og er opptatt av å bidra til utvikling av faget og tjenesten.
 • Videreutdanning og/eller erfaring innen områdene dialyse, demens, geriatri, rehabilitering/hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er en fordel, men ikke et krav. Nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til data/fagsystem som dokumentasjonsverktøy
 • Vi oppfordrer menn til å søke

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig- nivå B2.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer som vil ta deg godt imot
 • Spennende og varierte faglige utfordringer med nærhet til tverrfaglig samarbeid i samme bygg
 • Lønn iht. tariff med 10 års ansiennitet
 • 6 ukers ferie
 • Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som til enhver tid gjelder

Stillingene er i 3-delt turnus

Berlevåg kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån)

Søknadsfrist:

Søknad med CV sendes til postmottak@berlevag.kommune.no, alternativt pr. post til Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg.

Nærmere opplysninger om stillingene:

Helse- og omsorgssjef, 458 79 930

Avdelingsleder pleie og omsorg, tlf. 458 79 940

** Søknadsfrist: Snarest ** Søknadene vil bli behandlet fortløpende.