100% avdelingsleder boligtjenesten funksjonshemmede – Balsfjord kommune

 • by
Om stillingen

Boligtjenesten funksjonshemmede søker etter Avdelingsleder i 100 % stilling ved pt avdeling Midttun. Stillingen er ledig fra 01.12.21. Fagtjenesten gir praktisk og helsefaglig bistand til beboere i leide eller eide leiligheter på Storsteinnes. 

Hovedoppgaver:
Legge til rette for faglig drift og daglig ledelse.

Avdelingsleder er underlagt enhetsleder, og inngår i faglige lederteam med andelingsledere i enheten. Avdelingsleder har daglig personalledelse og administrative oppgaver relatert til tilbud til brukere, samt samhandling og kommunikasjon med brukere og pårørende.

Stillingen er tillagt medansvar for at enheten skal ivareta de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser, dog med de begrensninger som følger i henhold til de enhver tid gjeldende økonomiske og vedtatte rammer.

Arbeidstid: 37,5 timers uke med langvakter på 12 timer hver 6 helg.

Du vil arbeide sammen med og lede en personalgruppe, som nylig har fått nye lokaliteter for fellesbase og kontor  i sentrum av Storsteinnes.

Balsfjord kommune har vakker natur som kan gi deg  muligheter for gode friluftsopplevelser på fritiden, eller deltagelse i andre fritidsaktiviteter i nærområde. 

Boligtjenesten funksjonshemmede i Balsfjord kommune består av 5 avdelinger som alle yter tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse, gitt etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6.

Enheten søker dagens løsninger, og krever løsningsorienterte og fleksible ansatte. Gjennom samhandling ønsker vi sikre at brukerne involveres og gis en reell innflytelse i egen sak.

På jobb skal alle respektere hverandre og tre sentrale verdier for oss er «trivsel, tillit og respekt».

Kvalifikasjoner
 • Primært søkes autorisert vernepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning på bachleornivå. Det vil også vurderes annen relevant utdanning  på bachleornivå, eks sosial/spesialpedagogisk utdanning.
 • Erfaring fra offentlig eller privat virksomhet innen fagområder som er relevant for stillingen.
 • Erfaring eller videreutdanning innen ledelse er ønskelig.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Førerkort kl.B
Personlige egenskaper
 • Du kan arbeide selvstendig,  men liker også å arbeide i team 
 • Er ansvarsbevisst, målrettet og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner, er fleksibel og utadvendt 
 • Er god med skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Du liker å arbeide med varierte arbeidsoppgaver og bidra til gode løsninger og tilbud
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse.
Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP)
Generell informasjon

– Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.
– Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.
– Legg ved CV og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Hege Nysted, mobil  404 77 795, eller e-mail: Hege.Nysted@balsfjord.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden. Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 15.12.2021