Kommuneoverlege, 100 % stilling, 2. gangs utlysning – Balsfjord kommune

 • by
Om stillingen

Stillingen dekker kommuneoverlegeoppgaver for nabokommuner Balsfjord og Storfjord.  I samarbeidet inngår to stillinger for kommuneoverleger som samlet ivaretar oppgaver tilknyttet samfunnsmedisin og beredskap, rådgivning, samt drift av legetjenestene og legevakt. Balsfjord og Storfjord kommuner har  en felles interkommunal legevakt på Storsteinnes hvor Balsfjord kommune er vertskommune.  

Kommuneoverlegeoppgavene ivaretas av totalt 150 % stillinger, hvor 50 % stilling er assisterende kommuneoverlege. 

Storfjord kommune har pr 2.dre kvartal -21 1821 innbyggere, og kommunen har administrasjonssenter på Hatteng og legekontor på Oteren. Balsfjord kommune har 5579 innbyggere med Storsteinnes som administasjonssenter, og hovedlegekontor, samt og legevakt  på Storsteinnes, samt et legekontor på Meistervik i Malangen.

Kommunene ligger i naturskjønne omgivelser omgitt med fjell og fjord som gir gode muligheter for friluftsliv og ulike aktiviteter. Tromsø by er innen rekkvidde med en times kjøring fra begge kommuner, og Midt.-Troms kommunene i sør ( Målselv, Bardu og Senja) er også i nærområde.   

Balsfjord kommune har 7 hjemler for fastleger, og Storfjord kommune har 3 hjemler. Begge kommuner har i tillegg LIS1 leger.  Fastleger har avtaler som i varetar kommunale oppgaver som bla tilsyn i sykehjem, helsestasjoner, samhandling i begge kommuner. 

De tilsatte fastleger har lang erfaring fra kommunal legetjeneste, og alle leger har/eller er i gang med spesialistutdanning i allmennmedisin. Det er god kompetanse i øvrige helsetjenester i kommunene, og disse tjenester er viktige samarbeidspartnere for tverrfaglige og helhetlige tjenester til våre innbyggere. 

Kommuneoverlegene har oppgaver og ansvar for: 

 • Samfunnsmedisinske oppgaver innen forebyggende arbeid/folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern, og psykisk helse/rus.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning. 
 • Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og øvrige samarbeidspartnere både internt og eksternt.
 • Deltar med oppgaver tilknyttet helsemessig- og sosial beredskap ved alvorlige hendelser og ulykker.
 • Deltar inn i kommunal planarbeid innen helsefaglig/folkehelsefaglig ansvarsområde, samt  helsetilstandsrapporter mv. 
 • Faglig ansvar og  ledelse av legetjenestene/ fastlegene og interkommunal legevakt, som er lokalisert på Storsteinnes. Legekontorene har leder/koordinator for hjelpepersonell som samarbeider med fastlegene på kontoret, i nært i samarbeid med kommuneoverlegene.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege,  med tilleggsutdanning innen samfunnsmedisin. Alternativt spesialist innen allmennmedisin. Søkere uten spesialisering innen samfunnsmedisin må ha interesse for samfunnsmedisin og kunne gjennomføre utdanningen. 
 • Du må gjerne ha erfaring fra helseadministrasjon/fastlegearbeid i kommunal legetjeneste
 • Du må erfaring fra/ samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Du må beherske meget godt norsk skriftlig og muntlig, og være god med formidling,  både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl.B  og disponere bil  i tjenesten
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon både internt og eksternt
 • Gode evner til å bygge relasjoner , samarbeid og nettverk med øvrige tjenester. 
 • Være ansvarsbevisst og ha gode lederegenskaper med høy og fleksibel arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse
Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale og generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP)
Generell informasjon

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Legg ved CV og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Kommunalsjef Rigmor Hamnvik, e-post rigmor.hamnvik@balsfjord.kommune.no, mobil 95063180/97167324. 

Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke på denne siden. Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 15.12.2021