Kommunepsykolog – Balsfjord kommune (100%)

 • by
Om stillingen

Stillingen er organisert i kommunens Helse- og familieenhet, med kontorsted på helsesenteret Storsteinnes. 

Målet er å styrke kvalitet i helhetlig og tverrfaglig arbeid i kommunen, med særlig fokus på utfodringer relatert til psykisk helse, rus, vold og traumer.

Psykolog vil inngå i tverrfaglig helsetilbud med arbeidsoppgaver til ulike aldersgrupper, deriblant barn og ungdom.

Arbeidsoppgaver vil være relatert til:

 • Faglig arbeid i samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester i kommunen.
 • Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten, psykisk helse- rus tjenesten, legetjenesten, barnevern, psykososial krisearbeid, samarbeid med øvrige omsorgstjenester i enkeltsaker 
 • Indivuelle konsultasjoner og oppfølging
 • Delta med fagutvikling, videreutvikling av lavterskel og gruppetilbud i kommunen, samt bidra i relevant systemisk utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Profesjonsutdannelse i psykologi/ autorisasjon som psykolog
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gjerne erfaring fra kommunehelse/omsorgstjenester, klinisk arbeid
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl.B
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Være ansvarsbevisst, like utviklingsarbeid
 • Være god på samarbeid og teamarbeid, være fleksibel, utadvendt, og løsningsorientert
 • God evne til koordineringsarbeid, kunne arbeide både selvstendig og i grupper
 • Engasjementet for forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP)
Generell informasjon

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.
Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.
Legg ved CV, attester, vitnemål og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås hos enhetsleder Birgit Iversen, tlf  940 10 165,  epost: birgit.iversen@balsfjord.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden. Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 15.12.2021