Virksomhetsleder – Eik sykehjem, Tønsberg kommune

 • by

Eik sykehjem ligger landlig og tilbaketrukket plassert på Eik. Avdelingene ligger på bakkeplan med en egen hage utenfor. Sykehjemmet har også en egen sanse-hage.

Sykehjemmet har 84 plasser for personer med demens fordelt på ulike avdelinger. En forsterket avdeling, skjermede avdelinger, tre langtidsavdelinger og en korttids avdeling for rullering, avlastning og vurdering. Sykehjemmet er tilrettelagt for personer med ulik grad av demens. Avdelingene er differensierte ut i fra pasientens behov og grad av kognitiv svikt.

Eik sykehjem skal understøtte sektorens overordnede formål, bidra til bærekraftig utvikling av helsetjenester og sikre at innbyggere i kommunen får lik rett til helsetjenester. 

Vår virksomhetsleder blir pensjonist i mai 2022 og vi søker hennes etterfølger.

Hovedoppgaver

 • Personalmessig ledelse av virksomheten med fokus på nærledelse.
 • Bidra til å beholde og rekruttere rett kompetanse.
 • Bidra til effektiv ressursstyring
 • Ivareta faglig utvikling og oppfølging av kommunens overordnede strategiplaner på de ulike tjenestene, i samarbeid med øvrige fagspesifikke virksomheter i kommunen.
 • Bidra til kvalitet og helhet i pasient- og brukerforløpene med fokus på pasientsikkerhetsarbeidet. Innbyggere skal opplever Eik sykehjem framstår med en enhetlig og helhetlig tjeneste.
 • Bidra til koordinering av pasientflyt internt i kommunen og videreutvikling av sømløse overganger og fleksible tjenester.

Kvalifikasjonskrav

 • Fortinnsvis sykepleier eller vernepleier.
 • Videreutdanning i ledelse. Søkere med solid praksis kan også komme i betraktning.
 • Solide IT-kunnskaper og ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God kunnskap om demensomsorg

Personlig egnethet vektlegges

Erfaring/praksis

 • Erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Lederutdanning og ledererfaring vil bli vektlagt
 • Personlige egenskaper

Du skal kunne:

 • yte service, bygge tillit og samarbeide godt med brukere og pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere
 • kommunisere tydelige forventninger og gi tilbakemeldinger til dine medarbeidere og kollegaer
 • legge til rette for læring og utvikling hos dine medarbeidere
 • tenke nytt og skape oppslutning om endringer
 • være samlende og opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø
 • være en synlig leder for alle på Eik
 • nytenkende og kreativ

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med flinke og engasjerte medarbeidere.
 • Gode lederkollegaer som har fokus på tverrfaglig samarbeid

Stillingen er ledig fra 8.mai 2022, men det ønskelig med en overlapping fra april.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 21.11.2021

Kontaktperson:
Mette Vikan Andersen
Telefon: +47 959 85 790
E-post: mette.vikan.andersen@tonsberg.kommune.no