Kommuneplanlegger til Råde kommune

 • by

Råde kommune søker kommuneplanlegger – 100% fast stilling

Råde kommune er inne i en spennende fase. Vi kan tilby interessante utfordringer og arbeidsoppgaver for deg som lar seg engasjere og har lyst til å jobbe med kommunens overordnede planverk og reguleringsplaner.
Som kommuneplanlegger i Råde kommune vil du få en sentral plassering i organisasjonen, og det er avgjørende at du evner å skape et godt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen.
Du vil få ansvar for å utarbeide overordnede planer, og bidra inn i arbeidet med å styrke brukermedvirkningen og samhandlingen i Råde kommune.

Dette i tråd med Vi i Råde som er et holdning og verdiskapende arbeid som skal fremme innovasjon og nye arbeidsmetoder. Kommunen skal søke nye løsninger på hvordan man planlegger, utarbeider og utfører kommunale tjenester.
Arbeidet skal legge grunnen for ny måte å tenke kommunale tjenester på sammen med innbygger. Dette vil føre til nye arbeidsmetoder som igjen vil gi økt effektivitet og gir gevinster i form at tid, økt kvalitet og bærekraftig økonomi.
Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for miljø, plan, teknikk og eiendom (mpte).

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og saksbehandle overordnede planer, kommunale planer (kommuneplan, kommunedelplan) og detaljreguleringer.
 • Bidra til et godt samarbeid med private og offentlige aktører.
 • Legge til rette for innbyggermedvirkning og kontakt med folkevalgte.
 • Bidra til å identifisere og styrke identitet og egenart i kommunen.
 • Forberede og skrive saksfremstillinger for politisk behandling.
 • Tett samarbeid/kommunikasjon med sentrale myndigheter på regionalt og statlig nivå .
 • Være med å bidra til at kommunen når sine mål om god samfunnsutvikling.
Vi søker
 • Mastergrad innen fagområder som landskapsarkitektur, arealplanlegging, ingeniørfag eller juridiske fag er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra offentlig og / eller privat virksomhet med ansvar for selvstendig plan- og prosjektgjennomføring.
 • Har variert kompetanse innen kommunal arealplanlegging på overordnet og detaljnivå.
 • God kunnskap om relevant lovverk, planutforming og kommunal plansaksbehandling.
 • Forståelse for samspillet mellom politisk og administrativt nivå i planprosesser.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av relevante digitale verktøy og hjelpemidler.
 • Kompetanse på å lede prosesser og medvirkning.
 • Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Har vilje, engasjement og glede i å jobbe med areal,- og samfunnsutvikling og ønsker å bidra til at Råde kommune får et samstemt og velfungerende planverk.
 • Ønsker å se at våre fysiske omgivelser gjør det godt å bo i Råde kommune.
 • Er initiativrik og liker å ta en aktiv rolle i samarbeid med andre.
 • Er brobygger mellom systemer og nivåer intern og eksternt
 • Evner å jobbe konsentrert og trives med å planlegge og skrive saker.
 • Er robust med høy arbeidskapasitet.
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Har gode samarbeidsevner, men samtidig har evne til å arbeide selvstendig
 • Har vilje og evne til fornyelse og endring
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi kan tilby
 • Vi tilbyr en spennende og strategisk viktig stilling i en kommune i vekst
 • Du får ta del i et godt fagmiljø, og arbeide med interessante planoppgaver og mulighet til å påvirke
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mye kompetanse, engasjerte kollegaer og høy trivsel
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP)
 • Tiltredelse etter nærmere avtale

Lønn etter avtale. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.

Søknad sendes

Vi oppfordrer kandidatene å bruke elektronisk søknadsskjema.

Kontakter:
Geir Flote – Virksomhetsleder
E-post: geir.flote@Rade.Kommune.no
Mobil 46832940 Arbeid 46832940

Siv-Thuva Jansson – Rådgiver
E-post: Siv-Thuva.Jansson@Rade.Kommune.no
Mobil 94318493 Arbeid 94318493

Søknadsfrist: 01.12.2021

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.