Saksbehandler for reguleringsplaner – Fredrikstad kommune

  • by
Saksbehandler for reguleringsplaner, 100 % fast stilling

Miljø- og byutviklingsetaten har ansvar for en helhetlig utvikling av kommunen og består av følgende virksomheter; Bærekraftig samfunnsutvikling, Næringsutvikling, Miljø og landbruk, Regulering og byggesak og Geomatikk.

Faggruppe regulering består for tiden av ni ansatte med variert faglig bakgrunn, høy kompetanse og solid erfaring. Vi har nå ledig stilling for en erfaren saksbehandler som sammen med dyktige og hyggelige kolleger skal bidra til utformingen av fremtidens Fredrikstad gjennom effektiv og konstruktiv behandling av reguleringsplaner. Vi ønsker å styrke vår arkitekturfaglige kompetanse og oppfordrer derfor spesielt kandidater med slik bakgrunn til å søke.

Hovedoppgaver

– Saksbehandling av planforslag etter plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende planer og forskrifter, samt annet relevant lovverk.
– Profesjonell og løsningsfokusert samhandling med utbyggere og forslagsstillere, berørte myndigheter og fagmiljøer, naboer og øvrige berørte i planprosesser.
– Saksforberedelse for politisk behandling.
– Samhandling og samarbeid med kolleger innenfor virksomhetens område.
– Veiledning og rådgivning.
– Bidra til videreutvikling av effektiv og målorientert praksis ved behandling av fremtidens reguleringsplaner.

Stillingen rapporterer til fagleder for regulering og virksomhetsleder for regulering og byggesak.

Kvalifikasjoner

– Utdanning på masternivå innen relevant fagfelt; arealplanlegging, arkitektfag, landskapsarkitektur, bygningsingeniørfag eller tilsvarende. Søkere med lavere utdanningsnivå kan vurderes ved dokumentert og lang relevant erfaring.
– Kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven.
– Gode kommunikasjonsevner i forhold til både kollegaer og kunder/brukere.
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

– Relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver i offentlig eller privat virksomhet.
– Arkitektfaglig kompetanse.

Vi ønsker å ansette en medarbeider som

– er opptatt både av god forvaltning og god byutvikling
– er selvstendig og samtidig opptatt av godt samarbeid
– er effektiv og strukturert, nysgjerrig, tydelig, løsningsorientert og analytisk
– er serviceinnstilt og positiv
– er fleksibel, omstillingsdyktig og trives i et hektisk miljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Til den riktige søkeren kan vi tilby

– En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad.
– En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, samhandling og kunnskapsdeling.
– Engasjerte og dyktige kolleger.
– Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad.
– Mulighet for avtale om hjemmekontor deler av uka.

Lønnsopplysninger

Lønn fastsettes etter individuell avtale ved tilbud om stilling.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Kontakter:
Anna Auganes – Regulerings- og byggesakssjef
E-post: aaug@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 41410803

Ivar A. Grønli – Fagleder regulering
E-post: iagr@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 95771850

Søknadsfrist: 29.11.2021

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller epost
mamo@fredrikstad.kommune.no
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Anna Auganes, tlf. 41410803 / epost aaug@fredrikstad.kommune.no
eller fagleder regulering Ivar Grønli, tlf. 95771850 / epost iagr@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.