Saksbehandlere for byggesaker, Fredrikstad kommune

  • by
Saksbehandlere for byggesaker, 2 100 % faste stillinger

Pluss 1-årig vikariat med mulighet for forlengelse. Arkitekt, ingeniør, naturforvalter eller tilsvarende.

Miljø- og byutviklingsetaten har ansvar for en helhetlig utvikling av kommunen og består av følgende virksomheter; Bærekraftig samfunnsutvikling, Næring, Miljø og landbruk, Regulering og byggesak og Geomatikk.

Virksomhet Regulering og byggesak vektlegger å ha bredt sammensatt kompetanse, og består av arkitekter, ingeniører og jurister, i tillegg til planleggere og naturforvaltere. Vi har nå ledige stillinger for to saksbehandlere, som sammen med dyktige kolleger skal bidra til at byggesaker blir behandlet på en riktig og effektiv måte.
Vi har i tillegg ett ledig 1-årig vikariat for saksbehandler fra april, med mulighet for forlengelse.

For å styrke virksomhetens kompetanse ønsker vi primært å rekruttere erfarne saksbehandlere som har erfaring med og interesse for byutvikling og/eller strandsoneforvaltning, tjenesteutvikling og offentlig forvaltning.

Hovedoppgaver

– Behandling av byggesaker etter plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende planer og forskrifter mv, herunder saksforberedelse for politisk behandling.
– Bistå kolleger ved behov på virksomhetens område.
– Kundeveiledning- og rådgivning.
– Bidra til utvikling av effektiv og resultatorientert praksis ved behandling av byggesøknader.
– Tema og kompleksitet i arbeidsoppgavene vil variere ut fra virksomhetens behov.

Saksbehandlerne vil rapportere til fagleder for byggesak og virksomhetsleder for regulering og byggesak.

Kvalifikasjoner

– Utdanning på masternivå innen relevant fagfelt; arkitekt, ingeniør, naturforvalter eller tilsvarende. Søkere med lavere utdanningsnivå kan vurderes ved dokumentert og lang relevant erfaring.
– Kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven.
– Gode kommunikasjonsevner i forhold til både kollegaer og kunder/brukere.
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

– Relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver i offentlig eller privat virksomhet.
– Erfaring med og interesse for byutvikling og/eller strandsoneforvaltning.

Vi ønsker å ansette medarbeidere som

– er opptatt både av god forvaltning og god byutvikling
– er selvstendige og samtidig opptatt av godt samarbeid
– er effektive og strukturerte, nysgjerrige, tydelige, løsningsorienterte og analytiske.
– er serviceinnstilte og positive.
– er dynamiske og fleksible, og trives i et hektisk miljø med arbeidsoppgaver av varierende kompleksitet og tema.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Til de riktige søkerne kan vi tilby

– En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad.
– En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, samhandling og kunnskapsdeling.
– Engasjerte og dyktige kolleger.
– Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad.
– Mulighet for avtale om hjemmekontor deler av uka.

Lønnsopplysninger

Lønn fastsettes etter individuell avtale ved tilbud om stilling.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Kontakter:
Snorre Huseby – Fagleder byggesak
E-post: snhu@fredrikstad.kommune.no
Arbeid: 69305620

Anna Auganes – Tittelregulerings- og byggesakssjef
E-post: aaug@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 41410803

Søknadsfrist: 29.11.2021

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller epost
mamo@fredrikstad.kommune.no
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Anna Auganes, tlf. 41410803 / epost aaug@fredrikstad.kommune.no
eller fagleder byggesak Snorre Huseby, tlf. 69305620 / epost snhu@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.