Sykepleiere – Orkland kommune, Hjemmetjenesten

 • by
Sykepleier – 2x 100% fast ved hjemmetjenesten sone Lensvik og Hamnahaugen helse- og omsorgssenter

Hjemmetjenesten i Orkland har ledige stillinger ved sone Lensvik. Både ved hjemmetjenesten og Hamnahaugen helse- og omsorgssenter. Vi skal tilsette dedikert medarbeider med framoverlent holdning og arbeidslyst. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Et eksempel på dette er satsning på tidlig oppdagelse av forverret tilstand, som er en spennende arbeidsmetode, der vi systematisk gjør målinger og observasjoner som leder til tiltak.  

Hjemmetjenesten består av om lag 300 ansatte, med tjenester fra livets start til livets slutt. Vi ivaretar en mangfoldig rolle med helsetjenester både i hjemmet, men også ved to institusjoner, henholdsvis Hamnahaugen helse og omsorgssenter og Snillfjord omsorgssenter. Enheten er inndelt i soner, med egne avdelingsledere.   

Du er velkommen til å ta kontakt med våre ledere eller ansatte for å få mer kjennskap til stillingen og andre ting du måtte lure på.  

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med autorisasjon
 • Som sykepleier skal du først og fremst ivareta det totale sykepleiefaglige ansvaret for pasient og bruker, som blant annet innebærer stell og pleie.  
 • Du må kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert. 
 • Du må ha gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy. 
 • Du er engasjert og evner å både jobbe selvstendig og i team, samt kan bidra til å utvikle og forbedre tjenesten. 
 • I stillinger som innebærer helsetjenester i hjemmet må du ha førerkort klasse B. Vi har en glimrende bilpark som da kan benyttes.
 • Du må kunne identifisere deg med og la deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, Klok og Nær 
 • Du må kunne stille med egen bil enkelte dager.

Vi kan tilby:

 • Spennende stilling i en enhet med sterkt fokus på utvikling og gode møter mellom mennesker 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø 
 • Fokus på bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi, her med løsninger som medisinsk avstandsoppfølging, kameratilsyn, elektroniske multidosedispensere og så videre.  
 • Fagutvikling og kompetanseheving i henhold til pasientsikkerhetsprogrammets program for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og en tilpasset versjon av NEWS 
 • Forbedringsarbeid knyttet opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten 
 • Opplæringsprogram der man tilknyttes en opplæringsansvarlig 
 • Positivt og godt etablert arbeidsmiljø 

Orkland kommune vil bidra til å redusere utenforskap og fremme inkludering av personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.

Kontaktperson:
Anne Marit Tangvik mob: +47 48225115

Søkndsfrist: 23.11.2021

Send søknad

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5-1024x683.png