Rektor til Buksnes skole – Vestvågøy kommune

  • by
Kort om stillingen

Vi søker etter rektor til Buksnes skole. I Vestvågøy har enhetsleder/rektor totalansvar for gitte økonomiske rammer, personal, administrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid. Rektor vil få bistand på økonomi, personal og skolefaglig stab. Rektorstillingen rapporterer til Kommunalsjef for utdanning og inngår i rektornettverk og lederteam.

Buksnes skole ligger på Gravdal. Skolen har 1. til 7. trinn og SFO. Det er ca. 170 elever og 29 ansatte ved skolen (lærere, miljøterapeuter og fagarbeidere). Vi bruker nærområdet aktivt både til turer og i undervisningsøyemed, og vi har fokus på inkluderende læringsmiljø og er en del av denne satsingen fra UDIR.

Gravdal er det nest største tettstedet på Vestvågøy og huser, foruten Buksnes skole, blant annet Lofoten sykehus og en avdeling av Vest-Lofoten videregående skole.

Kvalifikasjonskrav

– Høgskoleutdanning/universitetsutdanning med pedagogikk
– Lederutdanning er en fordel, men kan også ersattes av realkompetanse som leder.
– Personlig egnethet med lederegenskaper vil tillegges betydelig vekt.

Vi søker en leder som:

– Kan lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats til det beste for elevene.
– Kan lede og utvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev.
– Kan sikre et godt samarbeid med foresatte og andre aktører.
– Kan forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring.

Vi kan tilby

– Lønn etter avtale.
– 10 ekstra fridager som kompensasjon for overtid.
– Flyttegodtgjørelse.
– Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
– Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
– Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
– Engasjerte og dyktige medarbeidere.

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Kontakt:
Bianca Hoem Johansson Halvorsen – Kommunalsjef
E-post: bianca.halvorsen@vestvagoy.kommune.no
Mobil 90117548 Arbeid 90117548

Søknadsfrist: 05.12.2021

Søknad sendes

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.