Økonomirådgiver til Tana kommune

  • by

Er du en faglig engasjert økonom og opptatt av å finne gode løsninger sammen med andre? Da tilbyr vi en spennende og utviklende rolle som økonomirådgiver!

Stillingen som økonomirådgiver gir en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen budsjett og økonomi, og fremme teamarbeid i et tverrfaglig og motivert miljø. Du vil ha et tett samarbeid med budsjettansvarlige kommunalsjefer og virksomhetsledere for å sikre god økonomistyring og oppfølging i kommunen. Stillingen rapporterer til kommunedirektør.

Stillingen er plassert i kommunens økonomi og serviceavdeling med stabsleder som nærmeste overordnede.

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for Tana kommunes arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode liv» gjennom trygge omgivelser, gode arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tana identitet, et sunt liv og natur i økologisk balanse. Tana kommunes kjerneverdier er: Omsorg, ansvar, respekt og åpenhet.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil innebære oppgaver innenfor økonomi og du vil ha en sentral rolle i utarbeidelse av kommunens økonomiplan og budsjett. Du vil ha ansvar for rapportering og budsjettoppfølging. Herunder oppfølging av virksomhetene. Det kan legges andre oppgaver innen økonomi og budsjett til stillingen.

Kvalifikasjoner:

Vi krever relevant høyere utdanning gjerne på mastergradsnivå. Det er en fordel med relevant arbeidserfaring. Vi ønsker at du har forståelse for det kommunale styringssystemet. Vi trenger en med god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert

Personlige egenskaper:

– Vi søker deg med gode strategiske og analytiske ferdigheter
– Du har evne til å jobbe strukturert og systematisk mot oppsatte frister
– Du er omgjengelig, initiativrik med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
– Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

– En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter
– Fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for trening i arbeidstiden
– Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
– Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk
– En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
– God pensjonsordning
– Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
– Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement

Annet

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Kontaktinformasjon

Inger Eline Eriksen Fjellgren, kommunedirektør, 46400202, inger.fjellgren@tana.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 28.11.2021