Fagarbeider barnehage – Smøla kommune

  • by

Smøla barnehage har ledig stilling fagarbeider barnehage

Kort om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % vikariat som fagarbeider barnehage. Arbeidssted er p.t. Nordsmøla barnehage.

Kompetansekrav

  • Relevant fagbrev, fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeider.
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vektlegges

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.
Søkere som ikke fyller kompetansekrav til stillingen kan tilsettes midlertidig for inntil et barnehageår.
Ansatte som tilsettes i barnehage må framvise politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktpersoner:
Laila Hopshaug tlf: 90173496 mob: 90270619
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 08.12.2021