Økonomirådgiver – Smøla kommune

 • by

Lyst på en spennende jobb innen økonomi?

Om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som økonomirådgiver. Stillingen er en del av økonomiavdeligen i kommunen. Avdelingen har 5 ansatte hvorav tre har sitt hovedarbeidsområde innen økonomi og to innen lønn.
Økonomiavdelingen har hovedtyngden av sine arbeidsoppgaver innenfor egen organisasjon.  

Arbeids- og ansvarsoppgaver innen økonomiavdelingen:

 • regnskapsføring
 • budsjett og økonomiplan
 • fakturering og innkreving
 • finansforvaltning
 • eiendomsskatt
 • rapportering
 • økonomifaglig rådgiving og opplæring til enhetene
 • andre oppgaver avdelingen har ansvar for

Som økonomirådgiver vil man bl.a. ha ansvar for økonomifaglig rådgivning, saksbehandling innenfor økonomiområdet, økonomisk oppfølging av investeringsprosjekt og regnskapsføring.

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant arbeidserfaring, gjerne fra kommune eller offentlig sektor
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter avtale

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktpersoner:
Ann Karin Strømme tlf: +47 92622899
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 05.12.2021