Fagleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten – Frogn kommune

  • by
Er du vår nye fagleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten? 

Vi har 100% fast ledig stilling som fagleder fra februar 2022. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i dag 16,6 årsverk fordelt på 19 ansatte: Helsesykepleiere, jordmødre, leger, psykisk helsearbeider, fysioterapeuter, ergoterapeut og helsesekretær. Skolehelsetjenesten har ansvaret for seks kommunale grunnskoler, tre private grunnskoler, samt en videregående skole og helsestasjon for ungdom. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten tilhører Enhet for psykososialt arbeid som har ca 70 ansatte med 3 underavdelinger: Barn og unge, barnevern og voksne. Som vår nye fagleder for Helsestasjons og skolehelsetjenesten vil du tilhøre Avdeling Barn og unge. Avdelingen har 36 ansatte med egen avdelingsleder og du får en faglederkollega med ansvar for Pedagogisk-psykologisk tjeneste og familiestøtte (familie- og psykisk helseteam). Vår målgruppe er gravide, barn og unge i alderen 0-20 år og deres familier. Vi samhandler tett om drift – og videreutvikling av lavterskeltilbud til enkeltpersoner og grupper, eksternt støttesystem for barn og ansatte i skoler og barnehager og tverrfaglige inntak for komplekse og sammensatte saker til avdelingen. Sammen jobber vi for at barn, unge og deres familier i Frogn skal være vårt felles ansvar- fordi de er vår felles fremtid.

Arbeidsoppgaver:
– Personaloppfølging, faglig veiledning og daglig drift av svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjonen 0-5 år, skolehelsetjenesten for barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og helsestasjon for ungdom (HFU).
– Bidra til at tjenestens oppgaver løses i tråd med lokale planer og mål, lovverk og nasjonale faglige retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.
– Videreutvikle og bygge nødvendige strukturer og rutiner i tjenesten i samarbeid med medarbeidere og andre ledere.Sørge for at prosedyrer og rutiner er oppdatert og implementert.
– Delta i enhetens utvidede strategiske lederteam sammen med fagledere, avdelingsledere og enhetsleder fra de tre avdelingene.
– Sikre god tverrfaglig koordinering og samhandling mellom helsepersonell innad i tjenesten.
– Bidra til god tverrfaglig samhandling og innsats mellom tjenesten og øvrige tjenesteområder til barn og unge i samarbeid med andre fagledere og avdelingsleder.
– Bistå avdelingsleder og enhetsleder med rapporteringsarbeid på tjenestens område.

Kvalifikasjoner:
– Norsk autorisert sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier.
– Tidligere ledererfaring er ønskelig.
– Erfaring fra helsestasjon eller skolehelsetjeneste ønskes.
– Personlig egnethet vektlegges.
– Ved tilsetting kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
– Du bør ha førerkort klasse B og helst disponere egen bil.
– Du bør beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig.
– Du bør ha gode digitale ferdigheter.

Personlige egenskaper:
– Du har gode samarbeidsferdigheter, deler kompetanse, kan arbeide i team og bidra til at andre når sine mål.
– Du tåler høyt arbeidstempo, arbeider strukturert og liker å ta ansvar.
– Du holder deg faglig oppdatert og er opptatt av kontinuerlig forbedring.
– Du er nysgjerrig, stiller spørsmål for å forstå og har gode lytteferdigheter.

Vi tilbyr:
– Et hyggelig og utviklingsorientert, tverrfaglig arbeidsmiljø med erfarne og dyktige ansatte som har stort engasjement
– Nye og hyggelige kontorlokaler på Bølgen Bad og aktivitetssenter
– Fleksibel arbeidsplass/VPN 
– Bil- og kilometergodtgjøring
– Fleksibel arbeidstid og sommertid
– Pensjonsordninger
– Lønnsplassering etter avtale
– En times trening i arbeidstiden per uke

Tiltredelsesdato: Februar 2022 eller etter nærmere avtale

Kontaktpersoner: Avdelingsleder Anne Emberland 957 66 591 anne.emberland@frogn.kommune.no 

Vi holder til i nye hyggelige lokaler på Bølgen Bad- og aktivitetssenter. I samme lokaler holder også barneverntjenesten til. Vi er derfor mange fag- og tjenesteområder som samhandler for å gi barn, unge og deres familier gode tilbud basert på forskningsbasert kunnskap, faglige retningslinjer og tilbakemeldinger fra innbyggere og samarbeidspartnere. Du vil få muligheten til å bidra i spennende faglig og tverrfaglig utvikling og samhandling innad i tjenesten og med fagledere og ansatte for øvrige tjenestetilbud i enheten. 
Søknadsfrist: 15.12.2021
INFORMASJON RUNDT SØKNADEN
Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se www.frogn.kommune.no. PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.