Erfaren juridisk spesialrådgiver – Fredrikstad kommune

  • by

Erfaren juridisk spesialrådgiver, 100 % fast stilling

Miljø- og byutviklingsetaten har ansvar for en helhetlig utvikling av kommunen og består av følgende virksomheter; Bærekraftig samfunnsutvikling, Næringsutvikling, Miljø og landbruk, Regulering og byggesak og Geomatikk

Virksomhet Regulering og byggesak består av ansatte med variert faglig bakgrunn, høy kompetanse og solid erfaring som til sammen dekker virksomhetens ansvarsområde. I arbeidet med å sikre at etatens arbeidsoppgaver ivaretas med høy kvalitet og profesjonalitet søker vi en juridisk spesialrådgiver som sammen med virksomhetens øvrige jurister skal bidra til at byggesaker, plansaker og saker etter annet lovverk blir behandlet på en riktig og effektiv måte.

Til denne stillingen ønsker vi en jurist med bred erfaring med og kunnskap om plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. Erfaring fra byggesaks-/plansaksbehandling kreves. I tillegg til hovedoppgavene i virksomhet Regulering og byggesak vil spesialrådgiveren bistå øvrige virksomheter i etaten med juridiske avklaringer, veiledning og annen nødvendig støtte.

Hovedoppgaver

– Veiledning og bistand til kolleger i krevende bygge- og plansaker.
– Utredning av juridiske problemstillinger innenfor virksomhetens ansvarsområde, herunder juridisk kvalitetssikring av planbestemmelser.
– Samarbeid med andre seksjoner i større byutviklingssaker.
– Behandling av klager på byggesaker og plansaker, saksbehandling av enkeltsaker ved behov.
– Høringsuttalelser.
– Intern opplæring og kompetanseutvikling i virksomheten.
– Habilitetsvurderinger.

Spesialrådgiveren vil etter behov bistå etatens øvrige virksomheter, f.eks innenfor følgende områder;
– Kvalitetssikring av planbestemmelser i kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
– Veiledning / bistand, forvaltningsloven.
– Klagebehandling i enkeltsaker.
– Miljøkriminalitet.
– Anskaffelser, kontraktsrett og konkurranserett.
– Tilskuddsforvaltning.
– Problemstillinger tilknyttet regelverk om offentlig støtte, herunder EØS-regelverk.

Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for regulering og byggesak.

Kvalifikasjoner

– Mastergrad i rettsvitenskap eller cand. jur.
– Minimum 8 års relevant erfaring og kunnskap om plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
– Gode kommunikasjonsevner med både kollegaer og kunder/brukere.
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

– Erfaring fra offentlig forvaltning.

Vi ønsker å ansette en medarbeider som

– er opptatt både av god forvaltning og god byutvikling
– er selvstendig og samtidig opptatt av godt samarbeid
– er effektiv og strukturert, nysgjerrig, tydelig, løsningsorientert og analytisk
– er serviceinnstilt og positiv
– er fleksibel, omstillingsdyktig og trives i et hektisk miljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Til den riktige søkeren kan vi tilby

– En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad,
– En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, samhandling og kunnskapsdeling.
– Engasjerte og dyktige kolleger.
– Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad.
– Mulighet for avtale om hjemmekontor deler av uka.

Lønnsopplysninger

Lønn fastsettes etter individuell avtale ved tilbud om stilling.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Kontakt:
Anna Auganes – Tittelregulerings- og byggesakssjef
E-post: aaug@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 41410803

Søknadsfrist: 31.01.2022

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 / epost
mamo@fredrikstad.kommune.no
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Anna Auganes, tlf. 41410803 / epost aaug@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.