Adjunkt/lektor – Gratangsbotn skole

  • by

For tiden har vi ledig to faste stillinger en på 50% og en på 100%.

Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings-
og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø.

Se også film om skolen via lenken under.
https://vimeo.com/636949237/1791cfd2cf

Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen og samarbeider med andre faginstanser.

Arbeidsoppgaver

-Undervisning på alle trinn.
-Skole/hjem-samarbeid.
-Delta i skolens utviklingsarbeid.
-Vi søker lærere, med undervisningskompetanse for, og helst erfaring fra grunnskolen.
-Arbeidsoppgavene utføres i tråd med gjeldende instrukser for lærere, og ellers i samarbeid med
trinnets lærere og skolens ledelse.
-Undervisning i noen av basisfagene (norsk, engelsk og matematikk)
-Kontaktlæreransvar
-Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
-Bidra til profesjonsfaglig utvikling sammen med kolleger
-Skape gode relasjoner til elevene
-Skape trygt og godt læringsmiljø for alle i klasserommet
-Tydelig klasseledelse
-Bidra til godt skole/hjem samarbeid
-Bidra til godt team- og fagsamarbeid

Kvalifikasjonskrav

-Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14.
-For stillingene krever skolen lærerutdanning for 1. – 7. trinn. Det ønskes faglig fordypning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
-Godkjent pedagogisk utdanning som kvalifiserer til undervisning i grunnskolen.
-Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
-Det er ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen.
-God vurderingskompetanse.
-Gode IKT-ferdigheter
-Du har evnen til å samarbeide og skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
-Fortrinnsvis med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring.
-Gode IKT-ferdigheter.
-Erfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen er ønskelig.
-Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt.
-Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke
legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

-Du er en engasjert, pålitelig og faglig dyktig lærer.
-Du er løsningsorientert, fleksibel og har gode evner til samarbeid.
-Du har evne til å arbeide selvstendig.
-Du er en tydelig leder i klasserommet, med fokus på gode relasjoner mellom elever.
-Du har gode evner til å bygge tillitsrelasjoner til elever og foreldre.
-Du har ambisjoner på vegne av elevene, og evne til å tilpasse undervisningen gjennom å bruke
varierte læringsstrategier, metoder og aktiviteter.
-Du er utviklingsorientert og bidrar positivt i skolens felles lærings- og utviklingsarbeid.
-Du har godt humør.
-Personlige egenskaper blir vektlagt.
-Du har god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere, dette kravet kan fravikes dersom det kan
dokumenteres god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

-Et positivt og inkluderende kollegium.
-En utfordrende og interessant stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling.
-Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
-Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP).

Nærmere opplysning

-Vitnemål og attester tas med på intervju.
-Det legges vekt på personlig egnethet, skikkethet og samarbeidsevne.
-Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
-Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber
om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25).

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må bringes med
til eventuelt intervju.

Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet, du vil i så fall bli kontaktet av oss

Søknadsfrist: 27.02.2022.

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.