Ingeniør/sivilingeniør vann, avløp, renseanlegg og vei – Ringerike kommune

 • by

Ingeniør/sivilingeniør vann, avløp, renseanlegg og vei

Teknisk, kultur og idrett  Ringerike kommune

Ringerike kommune har et stort investeringsprogram for å legge til rette for vekst og utvikling. For å gjennomføre dette står vi overfor mange strategivalg og utfordrende oppgaver innen utbygging av kommunal infrastruktur og offentlige formålsbygg.

Ny Ringeriksbane og E16 vil gi befolkningsvekst og økt aktivitet også fra private utbyggere. Dette innebærer spennende oppgaver i tett samarbeid med private og offentlige aktører.

For å utvikle Ringerike videre, søker vi deg som ønsker å jobbe som ingeniør/ sivilingeniør innen planlegging og gjennomføring av infrastrukturprosjekter

Stillingen er plassert i utbyggingsenheten som består av ingeniører, sivilingeniører med ansvar for utbyggingen av formålsbygg, vei-, vann- og avløpsprosjekter, renseanlegg og vannverk mm.

Som ingeniør/ sivilingeniør vil du jobbe med prosjekter knyttet til hovedplanene for kommunal infrastruktur. Du vil også måtte gi uttalelser til regulerings- og bebyggelsesplaner om kommunaltekniske forhold. I tillegg skal du følge opp private utbyggingsprosjekter og avtaleverk med hensyn til infrastruktur og gjennomføring.  

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre kommunalteknisk infrastruktur
 • delta i utarbeiding av kommunaltekniske hovedplaner
 • prosjekt- og byggeledelse 
 • prosjektansvarlig (der prosjektet får tilført ekstern prosjektleder)
 • gjennomføre offentlige anskaffelser ( bistand fra innkjøpskontoret vårt)
 • legge frem saker til politisk behandling
 • kontraktsoppfølging
 • forhandle utbyggingsavtaler,  godkjenne og følge opp kommunaltekniske planer for private anlegg, hvor driften skal overtas av kommunen
 • grunnerverv 
 • bidra til effektive prosjektstyringsrutiner
 • bidra i videreutviklingen av enheten for fremtidige utfordringer

Arbeidsoppgavene kan endres ved behov. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som sivilingeniør/ingeniør VAR (Vann, avløp og renseanlegg).  Annen relevant kompetanse kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • gjerne fordypning innenfor veg eller vann og avløp
 • minst to til tre års erfaring fra prosjektledelse og gjennomføring av prosjekt. (Dokumenteres)
 • kjennskap til relevante kontrakter, standarder, forskrifter, lover og regler
 • god kunnskap om bruk av relevante IT-verktøy
 • fordel med med erfaring fra offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.
 • gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig 
 • førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, strukturert, løsningsorientert og har gjennomføringsevne.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Du er god til å kommunisere.
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du er trygg i rollen som prosjektleder.

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • en mulighet til å være med å planlegge og påvirke Ringerike kommune sin fremtidige infrastruktur
 • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter 
 • faglige utfordringer i et  godt og inkluderende arbeidsmiljø. 
 • varierte oppgaver og stor grad av selvstendighet
 • gode arbeidsbetingelser  (pensjons- og forsikringsordninger i KLP, IA bedrift, fleksitid og fleksibel ferie)
 • lønn etter avtale

Kontakt:
Nina Solli – Avdelingsleder Mobil: 48882899
E-post: Nina.Solli@ringerike.kommune.no

Jostein Nybråten – Enhetsleder Mobil: 97138977
E-post: Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no

Søknadsfrist: 20.01.2022

Søk stillingen her!

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de som ber om det (Offentlighetslova §25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerlista, gjøres i det elektroniske søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.