Avdelingsleder – Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor

 • by

Senja kommune DMS/Senjalegen, Finnsnes

Om stillingen

Har du lyst til å lede engasjerte medarbeidere i et spennende utviklingsarbeid, og samtidig være en leder som jobber med organisasjons- og tjenesteutvikling? Da er dette stillingen for deg.

Senjalegen Finnsnes legekontor ligger på distriktmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsnes (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester  

Finnsnes legekontor har omlag 33 årsverk hvorav 15 allmennleger og 2 LIS1 leger . For tiden er det seks leger med kommunalt driftstilskudd og åtte fastlønnsleger.  

Legekontoret er godt faglig bemannet med sykepleiere, bioingeniører og helsesekretærer. Hjelpepersonell bemanner telefon, resepsjon, laboratorium og skiftestuer. Legekontoret har diabetes- og kreftsykepleier.

Finnsnes legekontor har til sammen om lag 11.500 fastlegeplasser.

Senja kommune planlegger bygging av nytt legekontor.  Intensjonen er å redusere dagens størrelse på Finnsnes legekontor ved at leger og hjelpepersonell flyttes over til nytt legekontor.

Finnsnes legekontor er tilknyttet virksomheten DMS/Senjalegen med til sammen 9 avdelingsledere og en virksomhetsleder. Som avdelingsleder ved Finnsnes legekontor inngår du i lederteamet i Senjalegen sammen med avdelingsleder Siland legekontor, avdelingsleder Finnsnes interkommunale legevakt og virksomhetsleder.

Stillingen er 100 %.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder skal sammen med øvrige ledere etablere, drifte og utvikle Senja kommune og bidra til at våre kompetente medarbeidere har gode rammevilkår og riktig kompetanse for å utøve sine arbeidsoppgaver.

 • Daglige driftsoppgaver for fag, personal og økonomi for avdelingen.
 • Være en pådriver for og initiativtaker til å styrke og videreutvikle kommunale helse- og omsorgstjenester sammen med virksomhetsleder og øvrige avdelingslederne innen Helse og omsorg
 • Legge til rette for gode medvirknings- og samskapningsprosesser med relevante brukergrupper og samarbeidsaktører, herunder spesialisthelsetjenesten og institusjoner
 • Sørge for god samhandling med og bred involvering av de ansatte og tillitsvalgte for å oppnå best mulig tjenester
 • Ivareta arbeidsgivers plikter og rettigheter etter Senja kommunes arbeidsgiverstrategi, herunder ansvar for avdelingens HMS og IA arbeid.
 • Arbeide for fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger

Kvalifikasjonskrav

 • Helsefaglig bachelor
 • Ønskelig med lederutdanning og ledererfaring
 • Solid faglig kunnskap og erfaring innenfor legetjeneste vil bli vektlagt
 • God forståelse for lederskap
 • Meget god til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • God digital kompetanse.
 • Kjennskap til lover, forskrift og avtaleverk innen fagområdet

Vi tilbyr

 • Faglig utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Kompetanseutvikling
 • Brukermedvirkning
 • Et positiv og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Nytenkning innen velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP

Personlig egenskaper

Senja kommunes verdier er Raus, Fremoverlent og Bærekraftige. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt som er:

 • Etterrettelig, målrettet, beslutningsdyktig og gjennomføringssterk
 • Løsningsorientert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Evner å begeistre og motivere
 • Evner å oppnå resultater i samarbeid med andre

For stillingen gjelder:

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger

Aktuelle søkere innkalles til intervju

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.  Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad via e-post eller post godtas ikke. 2 referanser bes oppgitt. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

For mer informasjon ta kontakt med:

Virksomhetsleder DMS/Senjalegen, tlf 48 17 39 16. evy.nordby@senja.kommune.no

Kommunalsjef helse- og omsorg Jorid Meyer, tlf 416 60 038, jorid.meyer@senja.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 20.01.2022