Boligforvalter – 100% fast stilling, Enebakk kommune

 • by

Enebakk kommune, Enhet for eiendom og kommunalteknikk

Stilling som boligforvalter er organisert i enhet for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger.

Kommunen eier og forvalter ca. 110 utleieboliger; boliger samlokalisert i tun, tilrettelagte omsorgsboliger, samt boliger for vanskeligstilte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 • Planlegge og sørge for gjennomføring av oppussing og vedlikehold av boligene
 • Sikre effektiv forvaltning av boligene
 • Tilrettelegge for og eventuelt utføre vaktmesteroppgaver
 • Fakturahåndtering
 • Kontakt med leietakere og samarbeidsaktører i kommunen

Stillingen har kontorplass ved rådhuset i Kirkebygda

Ønsker kvalifikasjon/egenskaper:
 • Kompetanse i forvaltning og vedlikehold av bygg
 • Interesse for dialog med våre brukere
 • Målrettet, strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaringer i bruk av alminnelig brukte dataprogrammer

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Terje Farestveit, tlf: 909 566 72.

Søknadsfrist: 19.01.2022

Tiltredelse etter avtale

Søk elektronisk her

Originale attester og vitnemål kan medbringes på intervju.

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.