Fagutvikler i hjemmebasert omsorg – Sunndal kommune

  • by

Sunndal kommune Helse- og omsorgstjenesten, Sunndalsøra

Det er lediig 100% stilling som fagutvikler i hjemmesykepleien fra d.d. til 1. mars 2023.

Stillingen vil være i tett samarbeid med fagavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for systematisk fagutvikling blant ansatte i hjemmesykepleien.

Fagutvikler vil ha en sentral rolle i utviklingsarbeidet med innføring av “Leve hele livet”-reformen med fagutvikling innenfor blant annet velferdsteknologi, hjemmerehabilitering, helhetlig pasientforløp og tiltakspakke demens.

Kvalifikasjoner

– Det kreves helsefaglig høyskoleutdanning og god kjennskap til drift av hjemmebaserte tjenester.
– Ønskelig med erfaring fra utviklings- /prosjektarbeid i helse- og omsorgstjenester.

Vi vektlegger

– Erfaring fra opplærings- og utviklingsarbeid.
– Kunne jobbe selvstendig og i team.
– Evne til å være fleksibel og løsningsorientert.
– Personlig egnethet.

Vi tilbyr

– Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Sunndal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).

Lønn etter gjeldende tariff, og gode lønns- og pensjonsordninger.

Kontaktperson:
Anne Berit Vullum
Telefon:+47 90148016
E- post:Anne.Berit.Vullum@sunndal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad