Leder avdeling for samfunnsutvikling – Sunndal kommune

  • by

Sunndal kommune Avdeling for samfunnsutvikling, Sunndalsøra

Sunndal kommune er en attraktiv kommune med et høykompetent næringsliv og mange planer for videre utvikling. Sunndal kommune er opptatt av samarbeid og bærekraft for å nå målene i samfunnsplanen.

Vi søker:
Vi søker en dyktig og faglig sterk leder i avdeling for samfunnsutvikling.

Som leder i avdeling for samfunnsutvikling får du en viktig rolle i kommunedirektørens stab. Du er samfunnsengasjert, har et strategisk fokus, samtidig som du trives med å skape resultater gjennom organisasjonen.

Viktige ansvarsområder i avdelingen er jordbruksforvaltning, arealplanlegging, byggesak, næringsutvikling, klima- og miljøoppgaver samt beredskap. Sunndal er bærekraftkommune og det er viktig at bærekraft ligger som premiss i det vi gjør. Medarbeiderne på avdelingen er dyktige og dedikerte, noen med lang erfaring og andre er relativt nyutdannet.
Med en inspirerende og tydelig lederstil er du en pådriver som viser handlekraft og er en lagbygger.
Avdelingen består av 9 medarbeidere, og det er planlagt med ytterligere en stillingsressurs i forbindelse med Todalsfjordprosjektet.

Sentrale oppgaver for ny leder i avdeling for samfunnsutvikling vil være:
– Fokus på samfunnsutvikling og hva som skal til for å være en attraktiv kommune for næringsliv og innbyggerne
– Strategisk tenking og arbeide på tvers av sektorer
– Nettverksbygging på tvers av sektorer og mot regionale myndigheter
– Overordnet samfunnsplanlegging, inkludert arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
– Tenke sammenhenger og helhet i samfunnet
– Dialog mot relevante aktører innenfor saksfeltet, inkl næringsliv og sektormyndigheter
– Forberede saker til politisk behandling.
– Budsjett og personalansvar

Vi søker deg som har:
– Relevant utdanning fra høgskole/universitet.
– Relevant erfaring fra offentlig virksomhet og/eller privat sektor.
– Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjon.
– Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad:

Vi ber om at søknad sendes via vårt rekrutteringssystem. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål, disse ber vi deg ta med på et eventuelt intervju.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette
særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten.
Søkerne vil bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med kommunedirektør Randi Dyrnes, tlf. 95752507.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Kontaktperson:
Randi Dyrnes
Telefon:+47 95752507
E- post:randi.dyrnes@sunndal.kommune.no

Søknadsfrist: 17.01.2022