HR-rådgiver – Kautokeino kommune

  • by
Om stillingen
  • HR-rådgiver er kommunens fagperson innen området personal. Stillingen er tilknyttet rådmannens stab, som består av lønn og personal,
    økonomi, servicetorg, språk, IT og utvikling/næring.

Lønn og personal består forøvrig av personalkonsulent, lønningsansvarlig og en sekretær som server lønn og personal.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter deg som trives med hektiske dager, varierte oppgaver og har en offensiv holdning. Som personalrådgiver vil du i hovedsak få ansvaret for å løse forvaltnings- og driftsoppgaver innen HR-området.

Oppgavene vil blant annet bestå av:
*  bistand til enhetene i personalsaker
*  organisasjonsutvikling innen HR
*  oppdatert på sentralt avtaleverk
*  kompetansekartlegging
*  ajourhold og utarbeidelse av personaladministrative rutiner og reglement
*  opplæringstiltak for ansatte
*  saksforberedelse til politiske organ, innenfor ansvarsområdet
*  lokale lønnsforhandlinger
*  HMS-koordinator
*  oppgaver som kommunalleder for rådmannens stab tillegger stillingen

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker hovedsaklig søkere med høyskoleutdanning og praksis fra personaladministrativt arbeid. Kjennskap til kommunalt avtaleverk og det kommunale systemet vil være en fordel.

Personlige egenskaper:
Kan jobbe strukturert og målrettet.
Bidrar til et godt arbeidsmiljø
Er løsnings – beslutnings og resultatorientert
Har gode samarbeidsevner

Det vektlegges personlig egnethet for stillingen.

Kommunen er en tospråklig kommune, samisk og norsk er likestilt.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert.

Vi tilbyr

– Selvstendige og interessante oppgaver innen personal.
– Mulighet til kurs og utvikling innen HR-området.
– Kommunen er en tospråklig kommune.
– Lønnes som rådgiver ihht avtaleverket.
– Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
– Medlemsskap i en god pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen

For ytterligere informasjon om stillingen kan kommunalleder Karin Hætta kontaktes, tlf. 90979633.
Stillingssøknad sendes via Jobbnorge.no.
Velkommen som søker! Det bes oppgitt minst 2 referanser.

Søknadsfrist: 28.01.2022