Rektor til Kjøllefjord skole – Lebesby kommune

 • by
Om oss

Lebesby kommune er en kyst – og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Vi kan tilby barnefamilier rimelige barnehage og SFO samt mange fritidsaktiviteter i regi av kommunen og lag-og foreninger. 

Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.com

Om stillingen

Vi søker etter rektor for Kjøllefjord skole, som ligger i Lebesby kommune. Skolen har 1.-10 trinn og SFO, og det er ca.92 elever og 31 ansatte. Elevgruppen ved Kjøllefjord skole representerer et mangfold, og elevmiljøet er godt og inkluderende.  Skolen er opptatt av å skape gode relasjoner og fellesskapsopplevelser mellom klasser og trinn, bl.a. gjennom dramaaktiviteter, elevmedvirkning og mange arenaer/møteplasser. Vi bruker nærområdet aktivt både til turer og i undervisningsøyemed, og vi har fokus på inkluderende opplæring og fellesskap. Vi er også er pilotkommune i satsningen kompetanseløftet for spesialundervising og inkluderende praksis. Besøk oss gjerne på facebook.

I Lebesby kommune har rektor totalansvar for gitte økonomiske rammer, personal, administrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid. Rektor vil få bistand fra oppvekstadmininstrasjonenbistand  samt fra  økonomi og personal. Rektorstillingen rapporterer til sektorleder for oppvekst og inngår i det tverrfaglige lederteamet i sektor for oppvekst og kultur. Kjøllefjord skole er under renovering som skal være sluttført i 2022/vår 2023. Da vil man ha en toppmoderne skole, inntil da er skolen i midlertidige lokaler for 1.-7 trinn og for 8.-10 trinn. 

Arbeidsoppgaver
 • Være en synlig leder som formulerer mål og forventninger for fremtidens skole  som fremmer  data- og forskningsinformert praksis, og som har god gjennomføringskraft
 • Videreutvikle skolens faglige fellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
 • Være en samlende leder i arbeidet med å skape et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Lede en ledergruppe som mobiliserer de ansattes kompetanse til beste for elevenes læring
 • Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
 • Sørge for optimal ressursutnyttelse i samsvar med nasjonale og lokale mål og forventninger
Kvalifikasjonskrav
 • Det er ønskelig med erfaring som skoleleder i grunnskolen  
 • Skolelederutdanning vil bli vektlagt, gjerne mastergradsnivå
 • God kunnskap om, og interesse for mulighetene i bruk av teknologi og digitale læringsressurser i læringsarbeidet
 • Det er ønskelig med erfaring fra å lede og styre utviklings- og endringsprosesser i skolen som organisasjon
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter som bidrar til dialog og relasjonsbygging i kollegiet, med elever, foreldre og andre samarbeidspartnere
 • Positivt menneske- og elevsyn
Vi tilbyr
 • En spennende, men hektisk og til tider utfordrende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelige, engasjerte og kreative medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Permisjon med lønn og dekker reise/opphold for den som vil gjennomføre rektorutdanning
 • Gode velferds- og andre personalordninger, herunder flyttegodtgjørelse
 • Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjelde m.v.
Annet:
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk i jobbnorge.no
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål og attester medbringes da.
 • Det må oppgis to referanser av nyere dato i søknaden, en av disse må være fra siste arbeidsted.
 • Søknadsfrist: 28.1.22.
 • Tiltredelse: 1.8.22 . Det er ønskelig med tidligere tilredelse for overlapping og opplæring
 • Ved ansettelse skal det legges frem godkjent politiattest 
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og dekke deler av flytteutgifter
 • Meroffentlighet
  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil da bli vurdert i forhold til offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 
Spørsmål om stillingen
 • For nærmere opplysninger om stillingen og stillingsbeskrivelse, ta kontakt med rektor Kenneth Nygård, tlf 918 06 023, eller Sektorleder for oppvekst og kultur Lise B. Øfeldt, tlf 406 30 595/email lise.ofeldt@lebesby.kommune.no
 • Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen og ønsker ikke å bli kontaktet av andre enn søkere.

Søknadsfrist: 28.01.2022

Søk stillingen her!