Rådgiver vann og avløp – Skaun kommune

 • by

Ønsker du deg en variert og spennende arbeidshverdag, hvor du deltar i utviklingen av Skaun kommunes tjenester? Er du vår nye rådgiver vann og avløp?

Enhet for plan og miljø har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i Skaun kommune i overordnede planer for vann og avløp i kommunen, saksbehandling av arealplanlegging, byggesaksbehandling, trafikksikkerhet, kart, oppmåling og landbruk. Vi er i gang med revidering av kommuneplanen, bygging av reservevannsløsning, en rekke va prosjekter, bygging av oppvekstsenter, renseanlegg m.m.

Du vil bli en av 19 dyktige medarbeidere i enheten og får samarbeide tverrfaglig med andre i gjennomføringen av dine oppgaver.

Tilsetting snarest.

Arbeidsoppgaver

Plan og miljøenheten ser etter en person som kan

 • ha et overordnet ansvar for utvikling av kommunale vann- og avløpsanlegg, og
 • utføre forvaltningsrettede oppgaver innenfor enheten. Dette gjelder blant annet
 • veiledning av innbyggere og utbyggere i saker der kommunalt vann- og avløpsnett kan bli berørt.

Andre oppgaver er

 • plangodkjenning av anlegg som bygges av private, oppfølging av pålegg om separering av stikkledninger, samt
 • veiledning og råd til andre kommunale enheter eller andre offentlige virksomheter.
 • Rapportering og oppfølging av avdelingens mål, samt
 • bidrag til vedlikehold av normer og rutiner.
 • Oppfølging knyttet til krav fra mattilsynet og andre forvaltningsorganer.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra ingeniørhøyskole, teknisk fagskole eller tilsvarende innenfor fagområdet.
 • Lang og relevant erfaring kan erstatte krav om formell utdanning.
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og praksis fra tilsvarende arbeid er en fordel.
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å takle en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Ryddig og tydelig.
Vi tilbyr
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønnOrganisasjonen er i endring. Hvis du har de rette kvalifikasjonene kan det være aktuelt å utvikle stillingens rolle.
Kontaktinformasjon

Frank Johansen, Enhetsleder, 72 86 72 79

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 23.01.2022