Sykepleierstillinger med bonuslønn – Nordkapp kommune

 • by

2. gangs utlysning

Om stillingene

Nordkapp kommune har ledig flere, og minst tre, 100 % stillinger som sykepleier. Stillingene er faste og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Din kompetanse er etterspurt hos oss uansett om du er nyutdannet eller om du har mange års erfaring som sykepleier. 

Vi tilbyr en bonuslønn på kr. 60 000,-. Bonuslønnen er en engangsutbetaling og gjelder kun for søkere som blir ansatt etter denne utlysningen. 
Du vil også få en minimumsavlønning med 10 års ansiennitet uavhengig av opptjening. Dette vil gi en forskjell på kr. 91 700,- sammenlignet med årslønnen dersom du er nyutdannet. I tillegg vil du få nedskrevet inntil kr. 25 000,- på studielånet ditt hvert år. 

Søknader behandles fortløpende, og du må registrere søknad med vedlegg elektronisk i Jobbnorge.no.

Helse-, rehabilitering-, og omsorgssektoren består av rehabiliteringstjeneste, hjemmetjeneste, korttids- og langtidsenhet, akutt- og legevaktsenhet og sykehjem. Som sykepleier i Nordkapp kommune vil du oppleve stor variasjon i det sykepleiefaglige, og din kompetanse kan bli etterspurt i hele sektoren.

Vi har ledige sykepleierstillinger både ved sykestua og i hjemmetjenesten/ hjemmesykepleien.

Nordkapp helsesenter består av korttids- og langtidsenhet og yter tjenester knyttet til korttidsplasser, sykestueplasser med akuttrom, legevakt og legekontor, jordmortjeneste, helsesykepleiertjeneste, langtidsopphold og to sykehjemsavdelinger, KAD (kommunal akutt døgnplass), rehabilitering, avlastning og poliklinisk behandling, samt ambulansetjenesten. Nordkapp helsesenter har eget hovedkjøkken som lager og leverer mat til alle avdelingene.

Sykestua (korttidsenhet) gir tilbud om opphold der sykehusinnleggelse ikke er nødvendig eller ønskelig. Enheten har akuttrom og bidrar også til å redusere antall liggedøgn på sykehus, og har kreftsykepleier. Legevakten er tilknyttet sykestua. 

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand hjemmehjelp og heldøgnsomsorgboliger for personer med utfordringer knyttet til rus- og psykiatri. Avdeling hjemmesykepleie yter helsehjelp ved sykdom og nedsatt funksjonsevne til personer i alle aldre, men flest eldre. Trygghetsalarmer følges også opp av avdelingen. Tjenesten har som mål å legge til rette for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, samt opprettholde eller gjenvinne funksjon.  

Arbeidsoppgaver

Felles for både sykestua og hjemmesykepleie:

 • Utøve helse- og omsorgstjenester til pasienter i tråd med gjeldende krav til kvalitet 
 • Rapportering og dokumentasjon i fagsystemet Profil
 • Oppfølgning av pasienter og koordinering av pasientoppfølgningen, samt grunnleggende pleie- og omsorgsoppgaver
 • Veiledning og opplæring av pasienter, pårørende, kollegaer, studenter og lærlinger
 • Sykepleiefaglig ledelse av avdelingen i det daglige
 • Andre spennende og varierte sykepleiefaglige oppgaver

I tillegg kun ved sykestua:

 • Betjening av legevaktsentral og kommunalt akuttmottak 
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig (bestått norskkurs på høyere nivå -C1)
 • Gode IKT- kunnskaper og ferdigheter
 • Erfaring med å jobbe i enhet med akuttmottak eller legevakt (gjelder kun stillinger ved sykestua)
 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende og gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Du er ansvarsbevisst og trives i et hektisk miljø
 • Du er faglig oppdatert og er opptatt av å dele kompetanse
 • Du liker nye utfordringer og er løsningsorientert
 • Du jobber strukturert, er initiativrik og har stor grad av gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samtidig som du kan jobbe selvstendig
 • Du har endringskompetanse
 • Du er fleksibel og nytenkende

  Personlig egnethet, evne til fleksibilitet og anvendelse av egen kompetanse der den trengs til enhver tid vil vektlegges i stor grad.
Vi tilbyr
 • Utfordrende, varierte og spennende sykepleieroppgaver innenfor fagområder som er under utvikling
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer
 • Tilrettelegging for etter-/videreutdanning
 • Hospiteringsordning med spesialisthelsetjenesten
 • Et åpent, aktivt, tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Årsturnus 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter tariffavtale, minimumsavlønning med 10 års ansiennitet uavhengig av opptjening.
 • Bonuslønn kr. 60 000,- som en engangsutbetaling. Utbetales etter prøvetidens utløp, med bindingstid i ett år fra utbetalingstidspunkt. Gjelder kun for søkere som blir ansatt ved denne utlysningen.
 • Nedskriving av studielån så lenge Stortinget bestemmer (10 % og maksimalt kr. 25 000 hvert år)
 • Særskilt fradrag for skattested i Troms og Finnmark (tiltakssonen) kr 15 000,- årlig.
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid

For søkere som ikke er bosatt i Nordkapp kommune tilbys i tillegg følgende:​​​​​

 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Hjelp med å finne bolig
 • Reisetilskudd etter avtale
Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Virksomhetsleder Stine Kjosbakken
Telefon: 930 29 280
E-post: stine.kjosbakken@nordkapp.kommune.no

Kommunalsjef Anne-Trine Elde
Telefon: 970 12 660
E-post: Anne-Trine.Elde@nordkapp.kommune.no

Søk stillingene her!

Om oss

Nordkapp kommune ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Nordkapp kommune er organisert i sektorene Helse,- rehabilitering- og omsorg, Oppvekst,- kultur- og velferd, Tekniske tjenester og Økonomi og stab. Vi har ca. 400 ansatte i kommunen, inkludert faste ansatte og tilkallingsvikarer. Vi er ca. 3000 innbyggere som lever av blant annet fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer, i tillegg til offentlig sektor. Honningsvåg er kommunesenteret og er vertskap for blant annet Kystverket Troms og Finnmark, og Nordkapp videregående skole og Maritime Fagskole. 

Kommunen har et aktivt idretts- og kulturliv og er viden kjent for sitt gode revymiljø. Nordkappfestivalen i juni og Nordkapp Filmfestival i september tiltrekker seg folk fra fjern og nær. Over 250 000 turister besøker Nordkapplatået om sommeren, og vinterturismen er økende. Nordkappsamfunnet er åpent og inkluderende og kan tilby deg kultur- og naturopplevelser for livet i midnattsol, nordlys og mørketid.

Natur Nordkapp