Helse- og omsorgssjef til Bø kommune

 • by
Om stillingen
 • Bø kommune er en forholdsvis liten men spenstig og handlekraftig kommune, hvor helse- og omsorgstjenester, herunder institusjonstjenester, storkjøkkendrift, legetjeneste, helsestasjon og NAV er samlokalisert i et bygg.
 • Vi søker en dyktig leder av helse- og omsorgssektoren som omfatter ca. 132 årsverk organisert i ulike avdelinger. Etatens drift utgjør ca. 50 % av kommunens totale økonomiske ramme.

Sentrale ansvarsområder/arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og utvikling av kommunens tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren
 • Faglig og økonomisk ansvar for sektoren
 • Overordnet planlegging, utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester, personalledelse og kompetanseutvikling
 • Samarbeid med eksterne aktører lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Saksbehandling, iverksetting og implementering av nasjonale, lokale og politiske vedtak innen tjenesteområdet
 • Stillingen rapporterer til administrasjonssjef
 • Sentral medarbeider i administrasjonssjefens ledergruppe.

Vi søker etter en helse- og omsorgssjef som kan ivareta lederansvaret for etaten og som tilfredsstiller følende kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med helse-/sosialfaglig lederutdanning
 • Ledererfaring og erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne innen kommunal helse- og omsorgsadministrasjon
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Er tydelig og klar i sin lederrolle og har god gjennomføringskraft
 • Er inkluderende og motiverende i sin lederstil med gode samarbeidsevner
 • Gode kunnskaper i norsk språk, både muntlig og i skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. 
Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling med stor frihet og selvstendig ansvar 
 • Konkurransedyktig lønn med medlemsskap i offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP)
 • Gode og fleksible arbeidsforhold i et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Jobb i en innovativ kommune med store muligheter for påvirkning og utvikling.
Søknadsinformasjon

Er denne spennende lederstillingen i en attraktiv utkantkommune rett jobb for deg, søker du elektronisk på www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 19. april 2022.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om du ber om anonymitet, jf. Offentlighetslovens § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Tilsetting skjer på de vilkår som til en hver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til personalrådgiver Sigbjørn Nilsen på tlf. 76114323/95232435 e-post: sigbjorn.nilsen@boe.kommune.no, eller til rådmann Gundar Jakobsen på tlf. 76114326/91395691 e-post: gundar.jakobsen@boe.kommune.no

Søknadsfrist:19.04.2022

Søk stillingen her!