Økonomisjef til Bø kommune

 • by
Om stillingen

Vår dyktige økonomisjef går over til stilling i det private næringsliv, og vi søker hans erstatter. Vi ser etter en dyktig og innovativ økonom som kan være med å utvikle kommunen fremover. Stillingen som økonomisjef er en interessant og utfordrende nøkkelstilling som inngår i kommunens toppledelse som en del av rådmannens lederteam. Økonomiområdet er en del av kommunens stabs- og støttefunksjon med ansvar for budsjett og økonomiplan, regnskap, finans, rapportering og økonomiske analyser. Økonomisjefen er en støttespiller for øvrige kommunale ledere og skal legge til rette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i Bø kommune. Stillingen har personal-, økonomi- og budsjettansvar for økonomiavdelingen som består av 4,8 årsverk. 

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk planlegging og rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse innenfor det økonomiske fagfeltet.
 • Faglig ansvar for kommunens overordnede økonomistyring, finansforvaltning, skatt og eierstyring.
 • Ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, økonomiske analyser, årsmelding og økonomirapportering, herunder oppfølging av politiske vedtak og prioriteringer.
 • Saksbehandling eiendomsskatt.
 • Personal-, økonomi- og resultatansvar for økonomi-/lønnsområdet.
 • Drift og utvikling av økonomisystemet.
 • Kontroll, tilsyn, veiledning og opplæring innen fagområdet.
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant økonomiutdanning på høyskole-/universitetsnivå. Lang relevant erfaring vil kunne kompensere for formell utdanning.
 • Det er ønskelig med ledererfaring og god kjennskap til kommunal sektor og/eller annen offentlig virksomhet.
 • Erfaring med kommuneregnskap er ønskelig
 • God relasjons- og prosesskompetanse.
 • Gode IT-kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter.

Vi søker etter en økonomisjef som er engasjert og offensiv, selvstendig med gode samarbeidsevner, er strategisk og analytisk, fleksibel, resultat og løsningsorientert. Søker må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

Har du de rette kvalifikasjoner og egenskaper for økonomisjefstillingen, kan vi tilby:

 • En krevende og utfordrende lederstilling med stort ansvar i et hektisk men godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Tiltredelse etter avtale.
Søknadsinformasjon

Nærmere opplysninger om stilling kan fås ved henvendelse til Rådmann Gundar Jakobsen på telefon 76 11 43 26/91 39 56 91 eller på e-post: gundar.jakobsen@boe.kommune.no

Vil du bli med på vårt lag fremover, søker du elektronisk på www.jobbnorge.no ved å gå til “søk stillingen” på denne siden. Søknadsfristen er satt til 4. mai 2022.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om du ber om anonymitet, jf. Offentlighetslovens § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling på begrunnes. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover. Reglement og tariffavtaler.

Søk stillingen her!