Kommunalsjef HR, organisasjon og innovasjon – Krødsherad kommune

  • by

Krødsherad er en offensiv distriktskommune med en omfattende satsing på vekst og utvikling. Vår satsing er godt forankret i kommunens planverk og fundert på posisjonen «Vertskap i Verdensklasse». Kombinasjonen av ambisjonsrike innbyggere med stort engasjement for bygda samt et innovativt næringsliv, skaper god dynamikk i lokalsamfunnet. Krødsherad har i overkant av 2.200 innbyggere, og et stort antall fritidsinnbyggere og besøkende fordelt på om lag 2.500 fritidsboliger. I Krødsherad kommune ligger flere av Norges mest populære reisemål. Det er for tida stor byggeaktivitet på Norefjell, og høye ambisjoner og planer for en videreutvikling av Norges mest sentrale høyfjell. Tettstedet Krøderen har en stolt industritradisjon, og Noresund er kommunes handelssenter. Begge tettstedene har offensive vel-foreninger, og disse er svært viktige som nav i samfunnsutviklingen. Bygda omkranser vakre Krøderfjorden som er en viktig ressurs både for våre innbyggere og reiselivsproduktet. Kommunen definerer seg sjøl som utviklingspartner for næringsliv og innbyggere, og har stort fokus på samskaping.

 Nå trenger vi en ny leder på laget – kommunalsjef for HR, organisasjon og innovasjon.

Vår dyktige leder for kommuneområdet har bestemt seg for å gå videre, og vi lyser derfor ut etter ny kommunalsjef til et sentralt og spennende ansvarsområde. Stillingen er en av tre kommunalsjefer i kommunedirektørens ledergruppe. Stillingen har et bredt fagansvar bestående av virksomhetsstyring, HR, informasjon, kommunikasjon, arkiv, innbyggerservice, politisk sekretariat, digitalisering og flere organisasjonsinterne funksjoner. Stillingen tillegges systemansvaret for innovasjon- og forbedringsarbeidet, noe som vil være et tydelige satsingsområde framover. Som vår nye kommunalsjef, vil du få et godt lag rundt deg, bestående av kompetente og selvstendige medarbeidere, samt en økonomisjef som ivaretar sitt selvstendige fagområde. Krødsherad kommune jobber aktivt med å utvide bruk av tverrsektorielle team i deler av oppgaveløsningen. Dette mener vi er påkrevd i en relativt liten, men svært ambisiøs og allsidig administrasjon. Som kommunal toppleder er det viktig at du etablerer en god dialog med det politiske nivå.

 Hvem er du?

Du er utviklings- og relasjonsorientert! Vi er ikke sikre på hva slags utdanning du har utover at du har en høyere utdanning, men vet at du har solid HR-kompetanse og svært gjerne erfaring fra offentlig virksomhet på systemnivå. Kunnskap og interesse for IKT-faget og digitalisering er en fordel. Du har et godt medarbeider-blikk, og er dyktig på å identifisere sammenhenger og muligheter for nye måter å løse oppgaver på. Organisasjons- og kompetanseutvikling/planlegging vil bli vesentlige innsatsområder. Vi tror du har et blikk rettet godt inn i framtida, samtidig som du også er opptatt av- og engasjerer deg i hverdagens utfordringer. Du motiveres av resultater i jobben du og medarbeiderne dine gjør, og du ser det som naturlig at dere bidrar på tvers i organisasjonen.  Du er komfortabel med å stå foran større forsamlinger, og innehar skriftlige ferdigheter til å legge fram politiske saker. Vi tror også at du har erfaring fra et strategisk ledernivå. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • en stilling med stor innflytelse og utviklingsmuligheter
  • en ambisiøs arbeidsgiver som prioriterer vekst og utvikling til glede for egne ansatte og kommunens innbyggere
  • godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • lønn etter avtale
  • god pensjonsordning (KLP) og gruppelivsforsikring
  • Mulighet for å kombinere kontor og jobbe hjemmefra etter avtale med leder

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktpersoner:
Stig Rune Kroken mob: +47 91551750

Søknadsfrist: 04.05.2022

Søk stillingen her!