Fagansvarlig arkiv – Balsfjord kommune

 • by
Om stillingen

Fagansvarlig for arkiv er en spennende og innholdsrik stilling som har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkivtjeneste. Fagansvarlig har hovedansvaret for Websak som er kommunens elektroniske saks- og arkivsystem. Dette innebærer systemadministrasjon, opplæring og daglig support.

I tillegg har stillingen systemansvar for VSArkiv (arkivkjerne til visma fagsystemer), KS Fiks og KS Svarut.

Fagansvarlig arkiv deltar i flere ulike prosjekter og utvalg som innbefatter arkiv, blant annet digitalisering av eiendomsinfo og ordning av eldre og avsluttet arkiv.

En stor del av stillingen vil være utadrettet arbeid.

Arbeidsoppgaver
 • Daglige oppgaver knyttet til post- og journalføring, og oppfølging/administrasjon av Websak.
 • Opplæring og veiledning.
 • Være kontaktperson mot andre kommuner og virksomheter i arkivsaker.
 • Påse at arkivvirksomheten er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regler.
 • Ansvar for arkivplan, instrukser og reglementer på fagfeltet.
 • Ansvar for at kommunens historiske arkivmateriale til enhver tid er tilgjengelig (ordnet, katalogisert og på lesbart medium) bruk, og utlån av materiale fra fjerndepot. 
 • Føre tilsyn med arkivlokaler og arkivrom. 
Kvalifikasjoner
 • Arkivfaglig utdanning
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra jobb med elektronisk arkiv
 • Erfaring med Websak er et pluss
 • God IKT-kompetanse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig flytende
 • God kjennskap til relevant lovverk for arkiv
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Evne til å veilede andre
 • Interesse for fagområdet
 • Være serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet utgjør en viktig faktor for ansettelse
Vi tilbyr
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for bruk av hjemmekontor
 • Mulighet for å ta Arkivskolen i arbeidstiden
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP)
 • Et godt arbeidsmiljø
Generell informasjon

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef Eva H. Gabrielsen, på tlf. 997 49 428, eller epost: eva.gabrielsen@balsfjord.kommune.no eller fagansvarlig for arkiv Edel-Mari Johansen, på tlf. 940 11 245 eller epost: edel-mari.johansen@balsfjord.kommune.no.

Søknad, CV og vedlegg skal sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. Legg ved minst 2 referanser.

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Søknadsfrist: 8. mai 2022

Søk stillingen her!