Integreringskonsulent i Bindal kommune

 • by

Bindal kommune søker etter integreringskonsulent i nyopprettet 100 % fast stilling, med tiltredelse snarest mulig. Formannskapet i Bindal har fattet vedtak om bosetting av 15 ukrainske flyktninger i 2022. Stillingen er underlagt oppvekst- og kultursektoren og får kontor på Terråk.

Følgende ansvars- og arbeidsoppgaver ligger til stillingen:

 • Bosetting av nyankomne flyktninger til kommunen
 • Planlegging, praktisk bistand og veiledning i bosetting- og etableringsfasen
 • Veiledning og oppfølging i forhold til hverdagsintegrering
 • Kartlegging
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Saksbehandling etter Lov om integrering og Lov om introduksjonsordning
 • Oppfølging og veiledning av deltakere i målgruppe for introduksjonsprogrammet
 • Noe kveldsarbeid må påberegnes
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig utdanning på bachelornivå fra høyskole / universitet, sosialfaglig eller samfunnsfaglig retning
 • Erfaring fra saksbehandling / offentlig forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Krav om førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du kan jobbe i team og samtidig være fleksibel og selvstendig
 • Du evner å planlegge og strukturere egen arbeidshverdag med mange pågående og varierte oppgaver
 • Du trives med en uforutsigbar hverdag med høyt tempo hvor du møter mange ulike mennesker
 • Du trives med å jobbe utadrettet
 • Du er engasjert og bidrar til å forbedre rutiner og arbeidsprosesser
 • Du er et positivt bidrag til vårt gode arbeidsmiljø

Stillingen krever at godkjent politiattest framlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef, mobil: 48 20 43 90 siv.anita.myhre@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Bindal kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i offentlighetsloven.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 13.05.2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.