Helsesykepleier 100% vikariat – Rennebu kommune

  • by

Rennebu kommune har en tydelig satsing på barn og unge og ved styrking av kommunens helsestasjonstjeneste. Vi har ledig 100% stilling som helsesykepleier, vikariat frem til 31.08.23. Deler av stillingen kan bli knyttet opp mot flyktningehelsetjenesten og tiltak som settes inn i forbindelse med flyktningsituasjonen i Ukraina. Det kan bli aktuelt med interne justeringer i forbindelse med dette arbeidet.
Oppstart etter avtale. Stillingen er 100% stilling, men for søkere som ønsker mindre stillingsandeler, kan dette også være aktuelt.
Rennebu kommune satser på gode oppvekstmiljø, og tidlig innsats og helhetlige oppfølgingstilbud for barn, unge og barnefamilier som har behov for det. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling.

Beskrivelse av arbeidssted

Helsestasjon-, skolehelse- og flyktningehelsetjenesten er organisert under enhet helse og omsorg.

Hovedarbeidsområder

– Helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til nasjonale retningslinjer i helsestasjon og skolehelsetjeneste (0 – 20 år)
– Flyktningehelsetjeneste
– Vi har ett bredt tverrfaglig samarbeid på alle arbeidsområder.

Ønskede kvalifikasjoner

– Autorisert sykepleier med godkjent utdanning som helsesykepleier
– Gjerne erfaring innen flykningehelsetjenesten
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– Gode samarbeidsevner
– Evne til nyskapende tenkning
– Personlig egnethet vektlegges

Politiattest

– Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Vi tilbyr

– Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
– Lønn etter avtaleverk
– God pensjons- og forsikringsordning

Kontakt:
Kristine Nilsen – Avdelingsleder
E-postkristine.nilsen@rennebu.kommune.no
Arbeid 90944294

Søknadsfrist: 08.05.2022

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på e-post. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 947 86 930.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.