Koordinator velferdsteknologi – Rennebu kommune

  • by

20% fast stilling ledig fra d.d.

Vi søker

– Relevant utdanning på fagarbeider-/høyskolenivå
– God digital kompetanse
– Kjennskap til velferdsteknologiområdet er en fordel
– Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
– Fleksibel og endringsdyktig
– Evne til å jobbe selvstendig og i team
– Gode kommunikasjonsegenskaper

Personlig egnethet og evne til samhandlingskompetanse vektlegges. Det er fordel med kjennskap til fagprogrammet Gerica.

Beskrivelse av arbeidssted

Rennebu kommune har nylig tatt i bruk et nytt og moderne sykehjem med 16 plasser. Vi har fra samme tidspunkt omorganisert pleie- og omsorgstjenesten med en tydelig satsning på hjemmebasert omsorg. Hjemmetjenesten i Rennebu består nå i tillegg til utetjenester av 19 boliger med heldøgns omsorg, 6 plasser for korttids-/rehabiliterings- og avlastningsopphold. Bo og mestring organiserer tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne og består av to bofelleskap og arbeidssenter.

Vår overordnede målsetting er at alle skal få mulighet til å bo i egen bolig så lenge som mulig. Helsefremming, forebygging, mestring, rehabilitering og velferdsteknologi er sentrale satsinger i tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Vi deltar i Trøndelagsløftet, som er et nettverk for velferdsteknologi i Trøndelag. Her utveksler vi erfaringer og lærer av hverandre. Vi ønsker at vår nye koordinator for velferdsteknologi viderefører denne deltagelsen.

Vi søker etter deg som vil bli med på laget som skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rennebu. Som vår nye koordinator for velferdsteknologi får du en aktiv rolle i å utforme morgensdagens tjenester i tett samarbeid med et godt fagmiljø. Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder for hjemmetjenesten.

Hovedarbeidsområder

– Lede arbeidet med å utvikle og etablere lokale løsninger innen velferdsteknologi
– Holde deg oppdatert på hva som skjer på teknologiområdet knyttet til digitalisering av offentlige tjenester
– Være en pådriver for å implementere ulike velferdsteknologiske løsninger i samarbeid med fagmiljøet i Helse- og omsorg
– Utvikle rutiner for implementering av velferdsteknologi
– Utvikle en informasjonsstrategi for å gjøre velferdsteknologiske løsninger kjent både blant innbyggere og i organisasjonen

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Vi tilbyr

– Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å utvikle fremtidens helsetjenester i Rennebu
– Lønn etter gjeldende avtaleverk
– God pensjons- og forsikringsordning
– Fleksibel arbeidstidsordning
– Bedriftshelsetjeneste

Kontakt:
Dordi Sandhaugen – Sykepleier
E-post dordi.sandhaugen@rennebu.kommune.no
Arbeid+4741622267

Ingrid Fagerli – HSO-sjef
E-post ingrid.fagerli@rennebu.kommune.no
Mobil 45468490

Søknadsfrist: 08.05.2022

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på e-post. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 947 86 930.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.