Enhetsleder/rektor til Strand skole – Osen kommune

 • by

Enhetsleder/rektor – 100 % stilling (2. gangs utlysning)

Oppvekstsektoren i Osen har stort fokus på å jobbe med Mangfold, og har utarbeidet sin egen visjon som lyder, “Med stø kurs mot framtida”. Den har tilhørende verdiord Trygghet, Respekt, Raushet og engasjement. Her løftes mottoet “Stolt tå den æ e uansett” frem. Vi søker en Enhetsleder/ rektor til Strand skole med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner:

 • Å sette elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • Å motivere og lede ansatte og elever til å skape et godt psykososialt miljø
 • Å være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
 • Å utøve lederskap med raushet og respekt
 • Å være en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og de ansattes
 • læringsarbeid.
 • Å være en lojal medarbeider i organisasjonen Osen kommune

Ønsker å jobbe etter sektorens Visjon og verdiord under mottoet “Stolt tå den æ e uansett”

Du er en samlende og tydelig leder, som har evne til å gjennomføre nødvendige endringer, og har med deg visjonen i det daglige arbeidet. Det inkluderer å utøve lojal ressurs- og økonomistyring som sikrer god undervisning og god læring innenfor tildelte rammer. Vi ønsker deg som er løsningsfokusert med en proaktiv og målrettet tilnærming til utfordringer og problemstillinger. Du evner å arbeide systematisk, langsiktig med stor gjennomføringskraft, og holdninger som fremmer anerkjennelse og jobbmotivasjon, både blant elever og ansatte. Vi legger vekt på gode samarbeids- og inkluderingsevner, herunder kommunikative og relasjonelle ferdigheter.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil være:

 • Være skolens øverste leder og rapportere til sektorleder for Oppvekst og kultur
 • Lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Utøve god personal- og økonomiledelse
 • Sørge for at skolen drives i samsvar med gjeldene lovverk og politiske føringer

Kvalifikasjonskrav:

– Utdanning på høgskole-/ universitetsnivå (faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt) jfr. Oppl.l § 9-1
– Erfaring med personal- og økonomiansvar og digital kompetanse med god kjennskap til skole og regelverk

Vi kan tilby:

– En spennende og utfordrende lederjobb med konkurransedyktig lønn.
– Mulighet for relevant etter- og videreutdanning. Trivelig arbeidsmiljø i landlige omgivelser. 

Kontaktperson:
Sissel Blix Aaknes – Sektorleder
Mobil 414 48 960

Søknadsfrist: 15.05.2022

Søk stillingen her!

Om arbeidsgiveren

“Osen ligger lengst nord på Fosen i Trøndelag. Her trives og bor i underkant
av 1000 Osinger med et rikt kulturliv. Ubegrensa muligheter til friluftsliv på
sjø og land. Vårt mål er ikke å være stor, men lykkelig og god! Kom te Osen.”
Osen kommune har fokus på å gi innbyggerne kommunale tjenester av god kvalitet der brukernes
behov står i sentrum. Vi har en 1-10 skole, og fra 01.08.2022 er rektorstillingen ved Strand barne- og
ungdomsskole ledig. Skolen har i underkant av 100 elever.