Rekrutteringsstillinger Hjemmetjenesten, sone Fannrem – Orkland kommune

 • by

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, er vi den femte største kommunen i fylket. Vi har vakker kyst, flotte fjell og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon.   

Hjemmetjenesten i Orkland har ledige rekrutteringsstillinger på helg ved sone Fannrem. Vi skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst. Hjemmetjenesten i Orkland er kjent for et godt arbeidsmiljø og ansatte som står på i jobben. 

Du er velkommen til å ta kontakt med våre ledere eller våre ansatte for å få mer kjennskap til stillingen og andre ting du måtte lure på.  

Hvem er du?

 • Du har utdannelse svarende til stillingen du søker eller relevant erfaring og ønske om å ta relevant utdanning, har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy. 
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert. 
 • Du er engasjert og evner å både jobbe selvstendig og i team, samt kan bidra til å utvikle og forbedre tjenesten. 
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, Klok og Nær 
 • Du har førerkort klasse B

Hva kan vi tilby

 • Spennende stillinger i en enhet med sterkt fokus på utvikling og gode møter mellom mennesker. 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø 
 • Fagutvikling og kompetanseheving i henhold til pasientsikkerhetsprogrammets program for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og en tilpasset versjon av NEWS 
 • Forbedringsarbeid knyttet opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten 
 • Positivt og godt etablert arbeidsmiljø 

Orkland kommune har som grunnprinsipp å tilby hele og faste stillinger, og vi jobber for å fremme en heltidskultur i vår organisasjon. Samordning av ledige stillingsandeler og gi tilbud til ansatte om økte stillinger er noe som vi jobber aktivt med. Av og til må vi gjøre unntak fordi vi har prøvd de mulighetene vi kan. Dette er bakgrunnen for en slik utlysning. 

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Søknadsfrist:10.05.2022

Link til søknadsskjema: Send søknad