Avdelingsleder hjemmetjenesten – Flakstad kommune

 • by
Om stillingen

Flakstad kommune har ledig 100% stilling som avdelingsleder for hjemmetjenesten. Rus og psykiatri, samt tjenesten for funksjonshemmede er underlagt denne tjenesten.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for den daglige driften
 • Hovedansvar for oppfølging og utvikling av tjenestene som gis til pasienter
 • Videre utvikle organisasjonen ut fra mål og klare ansvars forhold
 • Sikre effektiv utnyttelse av ressursene
 • Økonomi og personalansvar
Kvalifikasjonskrav
 • Sykepleier eller annen 3årig helse-og sosialfaglig U/H utdanning
 • Ledererfaring og erfaring fra økonomiarbeid/økonomistyring
 • Relevant fagerfaring
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl.B

Personlige egenskaper:

 • Evne til åutøve lederskap
 • Evne til endring og omstilling
 • Kunne motivere, oppmuntre og inspirere medarbeidere, og legge forholdene til rette for medarbeidernes utvikling
 • Være lojal og ha god vurderingsevne, samt gjennomføringskraft i forhold til det som er besluttet
 • Har godt humør, er fleksibel og takler en variert arbeidsdag
Vi tilbyr
 • Pensjon i Klp
 • Lønn etter gjeldende tariffavtaler
 • Arbeid i en spennende organisasjon
 • IA-avtaleog bedriftshelsetjenester
For stillingen gjelder

Flakstad kommunes verdier er kvalitet, omsorg, respekt og lojalitet. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, kreves fremlagt før tiltredelse.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmode tom søknad unntattoffentlighet.

Kopi av attester og vitnemål skal fremlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.

Spørsmål om stillingen

For spørsmål rundt stillingen, ta kontakt med kommunalsjef helse og omsorg Knut Erik Dahlmo. Tlf: 481 60 041 eller på mail: knut.erik.dahlmo@flakstad.kommune.no

Søknadsfrist: Løpende

Søk stillingen her!