Kommunalsjef helse og velferd – Flakstad kommune

 • by

Er du en samlende og handlekraftig leder som ønsker å jobbe for utvikling i helse- og omsorgssektoren? Er du opptatt av utvikling og ser muligheter med ny teknologi?

Om stillingen

Vi søker en handlekraftig og tillitsbyggende toppleder som skal lede helse- og omsorgsektoren. Kommunalsjefen har et helhetlig lederansvar herunder økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og utviklingsansvar.

Stillingen som kommunalsjef helse og velferd er en av tre kommunalsjefer i rådmannens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
 • Personalansvar for avdelingslederne
 • Ivareta operativ faglig ledelse
 • Utøve rollen som samfunnsutvikler og tilrettelegger
 • Legge til rette for økt effektivitet og bedre økonomisk styring
 • Initiativtaker, leder, pådriver, koordinator og aktiv bidragsyter inn i strategiske prosesser og planarbeid
 • Ivareta samhandling med regionale og sentrale organ
 • Saksbehandling til politiske organ
 • Bidra til en kultur som er i tråd med kommunens mål og planer
 • Bidra til økt bruk av IKT/digitalisering
Kvalifikasjonskrav
 • Høyere utdannelse innen relevant fagområde
 • Helsefaglig bakgrunn
 • Erfaring fra ledende stilling innen relevant fagområde i offentlig eller privat virksomhet
 • En fordel med erfaring fra eller kjennskap til offentlig sektor/offentlige prosesser
 • Bør ha erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Løsningsorientert og evne til å skape resultater
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode IKT kunnskaper
 • God økonomiforståelse
 • Godt humør

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Utfordrene og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø, med gode muligheter til å ta del i og skape positiv utvikling for kommunen.
 • Pensjon i KLP
 • Lederavtale med 2 uker ekstra fri som kompensasjon for merarbeide
 • Lønn etter avtale
For stillingen gjelder

Flakstad kommunes verdier er kvalitet, omsorg, respekt og lojalitet. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns-og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysningerom søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Kopi av attester og vitnemål skal fremlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål rettes rådmann Lena Hansson på tlf: 907 57 515 eller på mail: lena.hansson@flakstad.kommune.no

Søknadsfrist: 16.05.2022

Søk stillingen her!