Sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar – Lesja sjukeheim

  • by

Lesja kommune, sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, Lesja sjukeheim frå snarast

Sjukepleiar, vernepleiar, helsesjukepleiar, to vikariat i 80 % st frå snarast og i eitt år

Stillingane har 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Kompetansekrav:

· Autorisert sjukepleiar, autorisert vernepleiar, autorisert helsefagarbeidar.

· Det er ønskeleg med relevant praksis.

Lønn(rekna ut frå 100% st.)

· Sjukepleiar/vernepleiar: Kr 423 500-549 100, avhengig av utdanning og ansiennitet.

· Helsefagarbeidar: Kr 363 700-467 100, avhengig av utdanning og ansiennitet.

Personlege eigenskapar:

· Gode samarbeidsevner

· Gode kommunikasjonsevner

· Evne til å jobbe sjølvstendig

Nærare info: Kons Audny Brendjord Killi, tlf 917 64 926

Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 09.05.2022

Vær venleg å sende søknad elektronisk via www.lesja.kommune.no, link til ledige stillingar. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.

Dei som blir tilsett, må levere begrensa politiattest før oppstart i stillinga, jf helse- og omsorgs-tjenesteloven § 5-4

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli oppført på søkjarlista (jf. Offl. § 25). Dersom oppmodinga ikkje blir tatt til følge, vil søkjaren bli varsla.

Evt. søknadspapir blir ikkje returnert.