Lærere med spesialpedagogisk kompetanse – Nittedal ungdomsskole

 • by

Er det deg vi søker etter? I så tilfelle er du unik når det kommer til å skape gode relasjoner til ungdom og du har et oppriktig ønske om å gjøre en forskjell. Du er en solid klasseleder med spesialpedagogisk kompetanse. Du møter elevene med omsorg, varme og tydelige forventninger. Du setter elevene i sentrum og skaper en helhetlig skolehverdag med gode rammer og forutsigbarhet for dem. Dette gjennom din evne til å jobbe strukturert og systematisk. Du sørger for at alle elevene er en del av det faglige og sosiale fellesskapet. Du ser ressursene og styrkene deres og bruker disse aktivt i din undervisning for å gi dem mestringsopplevelser og for å skape motivasjon for faglig og sosial læring. God evne og ønske om å samarbeide tett i team rundt elevene er viktig. Det samme er evnen til å jobbe selvstendig. Du er glad til å være ute i naturen i all slags vær, er aktiv og liker å være i aktivitet sammen med elevene. Har du et talent eller en hobby som kan komme elevenes læring til gode, vil vi gjerne høre om dette. Hvis du nå sitter og tenker at det er meg denne teksten handler om, så har vi drømmejobben til deg!

Ressurssenteret ved Nittedal ungdomsskole er en spesialavdeling som tar inn elever fra Nittedal kommune. Vi tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk undervisningstilbud til elever som har omfattende lærevansker eller funksjonsnedsettelser. Vi er opptatt av at alle elevene våre skal få lære og utvikle seg mest mulig ut fra sitt potensial og vi skal til enhver tid tilby en undervisning med høy kvalitet, tilpasset hver elev. Vi ser hele mennesket og jobber med sosial læring og ADL-trening inkludert i den faglige læringen. Vi har ca. 12 elevplasser fordelt på tre grupper. Vi jobber temabasert med en praktisk tilnærming til kompetansemål. Vi holder til på Nittedal ungdomsskole som var ny høsten 2020. Alle elevene våre er også en del av uteskolen vår, som vi kaller Markaskolen. Markaskolen er hjertet i avdelingen vår og i stadig utvikling. Vi har nå ledig inntil to stillinger heltid eller deltid, fast eller vikariat. Det er kort reisevei fra Oslo.   

Arbeidsoppgaver
 • Kontaktlærer eller faglærer i en liten gruppe
 • Undervisning i flere fag
 • Drifte og være sammen med elevene i faglige og sosiale læringsaktiviteter på flere arenaer
 • Aktiv deltaker i tverrfaglig samarbeid rundt elevene, både internt og med eksterne instanser
 • Tett samarbeid i team om det helhetlige pedagogiske tilbudet til elevene
 • Underveisvurdering
 • Utviklingsarbeid sammen med øvrige ansatte på Ressurssenteret
Kvalifikasjoner
 • Lærer med undervisningskompetanse i flere fag. Det er en fordel om dette omfatter norsk, engelsk og/eller matematikk
 • Ønskelig med spesialpedagogikk i fagkretsen
 • God kompetanse med bruk av digitale verktøy for å øke elevenes læring
 • Det er en fordel med kompetanse i begynneropplæring i lesing og skriving, samt i systematisk arbeid med begrepsinnlæring
 • Kompetanse og erfaring i arbeid med elever som har ulike diagnoser, for eksempel autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming og/eller sosiale og emosjonelle vansker
 • Har du kompetanse og erfaring i hvordan en kan bruke programmering og gaming som metode i undervisningen for å skape mestring og motivasjon for læring, kommer dette godt med  
 • Gode norskspråklige ferdigheter muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • Ser det gode i hver elev, og finner ressurser og styrkene til hver av dem
 • Er spesielt god til å etablere relasjoner, også til de elevene som utfordrer deg mest
 • Er kreativ i undervisningsplanlegging og vet hvordan du får elevene engasjerte i læringsaktiviteter
 • Gjennom god klasseledelse etablerer du tydelige rammer og forutsigbarhet for elevene
 • Er ryddig, strukturert og kan jobbe selvstendig
 • Er fremoverlent og har stor arbeidskapasitet
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er robust og klarer å holde følge med aktive elever
 • Du er god til å samarbeide og en aktiv bidragsyter inn i det profesjonelle læringsfellesskapet
 • Personlig egnethet er viktig 
Vi tilbyr
 • Fantastiske elever
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et solid fagmiljø
 • Et flott arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • Moderne skolebygg
 • Meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • Kurs og kompetanseheving etter behov
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse og KLP
Kontaktinformasjon

Hege Korshavn Ross, Avdelingsleder RSS
Telefon: 67 05 93 73/91 30 07 41

Arbeidssted

Stasjonsveien 10
1482 Nittedal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nittedal kommune

Antall stillinger: 3
Referansenr.:4515919364
Stillingsprosent: 100%, 50%
Fast, Vikariat
Startdato: 01.08.2022
Søknadsfrist: 16.05.2022

Søk her!