Regnskapssjef til Elverum kommune

 • by

Økonomistaben i Elverum kommune søker ny regnskapssjef i 100 % fast stilling.

Økonomistaben består av tre enheter; (1) budsjett og rapportering, (2) regnskap og innfordring og (3) lønn. Økonomisjef er leder for budsjett og rapportering og regnskapssjefen er leder for enheten for regnskap og innfordring. Regnskapsenheten består av leder og ti medarbeidere, og bruker Unit4 ERP (Agresso) som økonomisystem. Regnskapssjefen har personal- og fagansvar.

Har du solid regnskapskompetanse? Er du en utviklingsorientert leder som oppnår resultater sammen med dine medarbeidere? Har du god systemforståelse når det gjelder økonomisystemer og IKT-verktøy? Da vil vi gjerne ha deg med på laget. 

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar for regnskap og innfordring for Elverum kommune, kirkelig fellesråd, menighetsråd og tre mindre stiftelser.  
 • Personalansvar og ansvar for organisering av enhetens ressurser som igjen skal sikre at kommunens arbeidsoppgaver blir utført rasjonelt og effektivt, og i henhold til gjeldene lover og forskrifter.
 • Råd, veiledning ut mot sektorer og staber.
 • Bistå i økonomistabens øvrige virksomhet ved behov.
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk/regnskapsfaglig utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • God kompetanse og erfaring fra regnskap og regnskapsavslutning fortrinnsvis i kommunal sektor
 • God kompetanse innen økonomisystemer og IKT-verktøy
 • Evne til å tenke nytt for videreutvikling av prosedyrer og rutiner
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Det er ønskelig med ledererfaring og bruk av Unit4 ERP (Agresso)
Personlige egenskaper
 • Aktiv og motiverende leder stil
 • Evne til å skape gode relasjoner og godt samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Evnen til å arbeide nøyaktig, selvstendig og strukturert
 • Evne til å ta initiativ og vise fleksibilitet
 • Evne til nytenkning og gjennomføring av utviklingsprosesser
 • Evne til å takle hektiske arbeidsprosesser og stress
 • Evne til å se helheter og sammenhenger
 • Engasjert og tar ansvar når det trengs
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. 
 • Offentlig pensjonsordning.
Kontaktinformasjon

David Sande, Økonomisjef, 41208475, david.sande@elverum.kommune.no

Søknadsfrist: 16.05.2022

Søk stillingen her!

Bilder fra Elverum kommune:

Foto: Linda Vespestad
Foto: Linda Vespestad
Foto: Linda Vespestad
Foto: Linda Vespestad

Leave a Reply

Your email address will not be published.