Sjukepleiar til Vestre Slidre kommune

 • by

Sjukepleiar – 88,02% fast stilling

Vestre Slidre kommune søkjer etter sjukepleiar til ei 88,02 % fast stilling ved sjukeheimen, med arbeid kvar 3.helg. Ønskeleg med oppstart 1/9, men gjerne tidligare om mogleg. 

Arbeidsoppgåver

Sykepleiefaglige oppgåver
Stell og pleie 
Medikamentadministrasjon 
Pasientoppfølging 
Dokumentasjonsarbeid
Kontakt med pårørande

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar 
 • God vurderingskompetanse i forhold til eit klinisk blikk
 • Gode datakunnskapar
 • Gyldig politiattest må leverast 
Personlege eigenskapar
 • Kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner på tvers av faggrupper
 • Må trivast med å arbeide sjølvestendig som sjukepleiar
 • Må ha stor arbeidskapasitet
 • Vera ein god lyttar og vera god på å kommunisere
 • Sjølvstendig og evne til å skape framdrift åleine, men og ilag med andre
 • Fleksibel og løysingsorientert

  Personleg eignaheit vert vektlagt
Vi tilbyr
 • Eit godt og triveleg arbeidsmiljø
 • Gode forhold for samarbeid, utvikling og kompetanseutnytting
 • Gode forsikrings og pensjonsordningar
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår elles etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar

Andre opplysningar:
Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald. Vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt ved behov.
Det vert gjort merksam på at namnet på ein søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bedt om at namnet blir unnateke offentleg søkjarliste. Ønskje om å bli unnateke offentleg søkarliste må grunngjevast i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkjaren vert varsla dersom ønskje ikkje kan takast til følgje.

Kontaktinformasjon

Bente Haugen, Leiar Sjukeheim

Arbeidsstad

Slidrevegen 16
2966 SLIDRE

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Vestre Slidre kommune

Referansenr.:4516214635
Stillingsprosent: 88,02%
Fast
Søknadsfrist: 08.05.2022