Statsautorisert revisor – Trondheim kommunerevisjon

 • by

Vi jobber med å ivareta fellesskapets verdier, vil du være med?

Trondheim kommunerevisjon har ledig en fast 100 prosent stilling som statsautorisert revisor.

Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og trivelig arbeidsmiljø.

I kommunerevisjonen har vi medarbeidere med bredt sammensatt kompetanse og du kjenner, i likhet med oss, at utstrakt teamarbeid gir deg energi og sikrer både kvalitet og fremdrift for virksomheten.

Vi er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med forvaltningen i Trondheim kommune. Den som blir ansatt her vil få ansvar for egne oppdrag der du jobber tett mot kommunens administrasjon, kommunale enheter og våre politiske oppdragsgivere.

Som uavhengig aktør forvalter vi oppgaver på vegne av det offentlige samtidig som vi er en ressurs for andre selskap. Eksempler på andre revisjonsoppdrag er kommunale foretak, interkommunale selskap, kirkelig fellesråd, menighetsråd, stiftelser, legater og fjellstyrer.

Utfyllende informasjon om oss finner du på www.trondheim.kommune.no/revisjon.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og gjennomføre helhetlige prosesser for regnskapsrevisjon, herunder planlegge gjennomføre og rapportere
 • Gi faglige råd og veiledning
 • Delta i kvalitetssikring av revisjonsarbeidet
 • Kontroll av etterlevelse av bestemmelser på økonomiområdet
 • Delta i forvaltningsrevisjonsprosjekter
Kvalifikasjoner
 • Statsautorisert revisor, annen høyere utdanning kan komme i betraktning om den kombineres med relevant kompetanse
 • Erfaring fra finansforvaltning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • God digital kompetanse
Personlige egenskaper
 • Du er analytisk og strukturert
 • Du bygger og ivaretar gode relasjoner
 • Du må ha evne til å jobbe effektivt og målrettet
Vi tilbyr
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode kurs- og etterutdanningstilbud
 • Ordnede arbeidsforhold med fleksitidsordning og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler 
Kontaktinformasjon

Per Olav Nilsen, Revisjonsdirektør, 95263459

Søknadsfrist: 06.06.2022

Søk stillingen her!