Ingeniør/tekniker – 2. gangs utlysning – Sør-Fron kommune

 • by

Som ansatt på kommunalteknisk avdeling vil du bli en del av et faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Avdelingen jobber med drift og utvikling av kommunale vann- og avløpstjenester og drift av kommunale veger. Vi har i dag 2 administrative årsverk på avdelingen, i tillegg til prosjektingeniør. Avdelingen drifter også interkommunale Frya Renseanlegg. Det er stor byggeaktivitet i kommunen, som krever utbygging og planlegging av ny infrastruktur. Det er mange spennende prosjekter innen vann og avløp i årene som kommer. 

Det er ønskelig at du har erfaring innen vann og avløp, statlig forvaltning eller anleggsbransjen. Men nyutdannede oppfordres også til å søke! 

Arbeidsoppgaver
 • Tilsynsoppgaver rettet mot private avløpsanlegg og ajourhold av data. Oppfølging av funksjonskrav etter Forurensningsforskriften. Saksbehandling og oppfølging mot anleggseiere. 
 • Oppfølging av investeringsprosjekter på avdelingen. 
 • Ajourhold av digitale feltløsninger og kartregistreringer mot vann, avløp og vei. 
 • Arbeidsoppgaver kan i noe grad tilpasses bakgrunn og interesseområder.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen vann, avløp, byggfag eller VVS. Helst minimum som fagskoleingeniør/tekniker. 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
Personlige egenskaper
 • Serviceinnstilt 
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Gode samarbeidsevner og tilpasningsevne 
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Spennende faglige utfordringer 
 • Mulighet til faglig utvikling 
 • Fleksitidsordning/hjemmekontorløsning 
 • Gode dataverktøy 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
 • Lønn etter avtale 
Kontaktinformasjon

Åge Øverjordet, leder teknisk, 91356574, Age.Overjordet@sor-fron.kommune.no

Søknadsfrist: 16.05.2022

Søk stillingen her!

Sør-Fron kommune

Sør-Fron kommune ligger midt i Gudbrandsdalen og har ca 3.100 innbyggere. Kommunens næringsliv er i hovedsak jord- og skogbruk, reiseliv og offentlige tjenester. I kommunen er det to barneskoler, en ungdomsskole, en leirskole og to barnehager. E6 går tvers gjennom bygda.

Et unikt kulturlandskap i dalsidene er bygdas særpreg, men ”dalernes blomme” har mer å tilby!  Sør-Fron er langstrakt og breier seg ut på begge sider av Lågen. Her er det store fjellområder med svært gode muligheter for jakt-, fiske- og naturopplevelser.  I hver sin ende av kommunen ligger Rondane og Langsua nasjonalparker med uberørt natur.

I Sør-Fron kan du besøke Dale-Gudbrands gard der Heilag-Olav kristnet dølene i 1021 og gå Pilegrimsleia gjennom et av landets mest særskilte kulturlandskap. Etterpå kan du lade batteriene i Fron badeland, eller besøke den åttekantede Gudbrandsdalsdomen fra 1700-talet. Du kan få gode kultur- og matopplevelser på våre kulturgårder, overnatte i trolske omgivelser i Elgtårnet i Espedalen eller på fjellhotellene våre. Ellers kan du legge skituren til Gålå om vinteren eller se Ibsens Peer Gynt ved Gålåvatnet om sommeren.

Velkome åt Sør-Fron!

Sør-Fron kommune ønsker ikke å bli kontaktet av annonse selgere.

Navn, adresse, alder og stilling på søkere blir offentliggjort etter søknadsfristens utløp ihht. offentleglova. Søkere som ønsker konfidensiell behandling, må grunngi dette spesielt i søknaden.