Rådgiver geoteknikk – Ullensaker kommune

 • by

Vil du være med å utvikle kommunalteknisk infrastruktur i en av Norges raskest voksende kommuner? Som et resultat av veksten søker vi en rådgiver innen geoteknikk som vil tilknyttes teknisk sektor og avdeling for utbygging av vann og avløp. Du vil jobbe inn i store pågående og fremtidige utbyggingsprosjekter innen vann- og avløp og bistå med vurderinger og kvalitetssikring innen geoteknikk som gjøres på vegne av kommunen og som en kontroll mot eksterne aktører. Du vil også bidra inn i kommunens overordnede og strategiske ansvar knyttet til geotekniske utfordringer.

Arbeidsoppgaver
 • Geoteknisk bistand i kommunens egne investeringsprosjekter og overordnet planlegging
 • Prosjektledelse for prosjekter innen erosjonssikring, stabilisering o.l.
 • Faglig bistand innen geoteknikk for byggesak, reguleringssaker, kommuneplan m.m.
 • Delta i overordnet planlegging, strategi og beredskapsarbeid vedr. ras, erosjon og naturpåkjenninger og bidra til kontroll og oversikt over grunnforhold
 • Bistå med geoteknisk kompetanse ved eventuelle hendelser
 • Kommunikasjon internt og eksternt knyttet til geotekniske utfordringer i kommunen
 • Eventuelt ansvar for delområder innen det strategiske arbeidet
Kvalifikasjoner
 • Bachelor/mastergrad innen relevant fagområde
 • Erfaring med tolkning og utarbeidelse av geotekniske rapporter
 • Solid erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra komplekse og tverrfaglige prosjekter
 • Prosjektledelse
 • Du må kunne kommunisere meget godt både muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du jobber godt både i team og selvstendig
 • Du er god på samhandling på tvers av fagområder
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du har evnen til å stille kreative spørsmål for best mulige løsninger
 • Du er pålitelig, pliktoppfyllende og lojal
 • Du er resultatorientert og initiativrik
 • Personlig egnethet vil tillegges vesentlig vekt 
Vi tilbyr
 • Profesjonelt fagmiljø med høy tverrfaglig kompetanse
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en av Norges mest spennende kommuner
 • Lønn og andre betingelser etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen ved utfylling av søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Nordmelan, avdelingsleder, 92634822, ragnhild.nordmelan@ullensaker.kommune.no
Ingrid Aarre Daae, konstituert enhetsleder, 93024582, ingrid.aarre.daae@ullensaker.kommune.no

Søknadsfrist: 15.05.2022

Søk stillingen her!

Foto: Trond Isaksen

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus. 
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.