Rådgivere vann og avløp – Ullensaker kommune

 • by

Sikring av gode tjenester innen vann og avløp en av samfunnets aller viktigste oppgaver. Ullensaker er blant landets hurtigst voksende kommuner og med stor aktivitet. Vi setter kvalitet høyt, og er med på å sette standarden for løsninger innen vann og avløp. Vi søker nå nye rådgivere som kan bidra til å ivareta vann- og avløpstjenestene for dagens og fremtidens innbyggere.  

Arbeidsoppgaver
 • Sikre håndtering av vann, avløp og overvann i planer og utbygging
 • Bidra til gode premisser for utbyggingsprosjekter gjennom samarbeid og dialog med tiltakshavere
 • Ivareta kommunens interesser i saker som angår vann og avløp
 • Rådgivning, veiledning, søknadsbehandling og forvaltning innen vann og avløp
 • Bidra til å forbedre og optimalisere rutiner, systemer og arbeidsprosesser
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Relevant fagkompetanse i kombinasjon med lang erfaring kan erstatte manglende formalkompetanse
 • Kjennskap til vann- og avløpsfaget er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning for å lykkes i stillingen
 • Personlig egnethet vil være avgjørende.
Personlige egenskaper
 • For å passe i stillingen må du ha god evne til å kommunisere, og like å forholde deg til mennesker
 • Blikk for detaljer er viktig, men du må se løsninger og ønske å bidra til at andre lykkes
 • Samarbeid står sentralt, men du må også tørre å stå på egne ben, skal du trives i jobben
 • Du må evne å styre egen hverdag på en selvstendig og strukturert måte
Vi tilbyr
 • En spennende hverdag med store muligheter for faglig utvikling
 • God mulighet til å forme eget arbeid og bidra inn på tvers av kommunens ansvarsområder
 • Engasjerte og dyktige kolleger
 • Lønn etter kvalifikasjoner etter nærmere avtale
 • Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Karianne Fasting Andersen, avdelingsleder, 93077081, karianne.andersen@ullensaker.kommune.no
Ingrid Aarre Daae, konstituert enhetsleder, 93024582, ingrid.aarre.daae@ullensaker.kommune.no

Søknadsfrist: Snarest

Søk stillingene her!

Foto: Trond Isaksen

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus. 
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.