Konsulent til eiendomsavdelingen – Vadsø kommune

 • by
Opplysninger om stillingen

Vadsø kommune har ledig en fast 100 % stilling som byggesaksbehandler. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Innenfor arbeidsområdet byggesak ligger behandling og oppfølging av bygge-, dele- og seksjoneringssaker. Til stillingen ligger saksbehandling og klagebehandling i saker og henvendelser som tilhører disse områdene. 

Enkel saksbehandling innenfor eiendomsskatt og matrikkelføring er også arbeidsoppgaver innen seksjonen.

Arbeidet medfører kontakt og veiledning med innbyggere og næringsliv.

Som byggesaksbehandler vil du også jobbe med tilsyn- og ulovlighetsoppfølging.

Seksjon for eiendom ivaretar fagområdene byggesak, kart og oppmåling, miljø, eiendomsskatt og landbruk. I tillegg har seksjonen ansvar for all eiendommer og bygg tilhørende Vadsø kommune.

Vi søker den rette personen med utdanning fra teknisk skole eller høyskole og som har interesse for fagområdet, andre typer utdanning vil også bli vurdert. Det er positivt om du har erfaring fra kommunal forvaltning, eller bygge bransjen.

Arbeidsoppgaver
 • Informasjon og veiledning innenfor fagfeltet
 • Saksbehandle byggesøknader, herunder behandling av klagesaker
 • Tilsyn- og ulovlighetsoppfølgning
 • Taksering innenfor eiendomsskatteområdet
 • Saksbehandling og utviklingsoppgaver innenfor enhetens andre fagområder.
 • Matrikellføring
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høgskolenivå.
 • Annen utdanning og erfaring fra byggesaksbehandling vil bli vurdert tilsvarende 
 • Det er ønskelig med kunnskap og erfaring fra offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig med kunnskap om relevant lovverk
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper blir vektlagt
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og løsningsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er strukturert og har høy arbeidskapasitet
Vi tilbyr

En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Dekning av flytteutgifter iht. kommunens reglement

Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du i Finnmark få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt, nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år.

God pensjonsordning og forsikringsordning.

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn iht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknaden sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Søknadsfrist 18.05.22, ref.nr. 1838

Kontaktperson

Yngvar Mækelæ, Seksjonssjef, tlf: 78942458, mobil: 40634585, yngvar.maekelae@vadso.kommune.no

Søk stillingen her!