Fagarbeidere helse-/sosialfaglig utdanning – Gratangen kommune

  • by
Kort om stillingen

Miljøtjenesten har ledige stillinger for fagarbeidere med relevant helse-/sosialfaglig bakgrunn.
50% fast stilling.
20% fast stilling.

77% vikariat til februar 2023 med mulighet for forlengelse.
67% vikariat med uklar varighet.

Dersom det ikke er kvaliferte søkere kan andres søkere vurderes.

Turnusstillinger som innebær helgearbeid.

Stillingen er i miljøtjenesten og er tilknyttet omsorg for mennesker med utviklingshemming eller psyikiske lidelser.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer miljøfaglige oppgaver, herunder:
– Helsefremmede og forebyggende oppgaver.
– Habilitering og rehabilitering.
– Miljøarbeid, pleie og faglig god omsorg.
– Veiledning av kollegaer og lærlinger.

Beherske data/IKT kunnskaper.

Kvalifikasjonskrav

– Fagarbider med relevant utdanning innen helse- og sosialfag.
– God norskkunnskap både skriftlig og muntlig, Bergenstesten.
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
– Krav om kontinuerlig faglig oppdataring.
– God yrkesetikk.
– Førerkort klasse B.

Ønskelige kvalifikasjoner:
– Relevant videreutdanning ift. målgruppe og arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som skikkethet, egnethet, engasjement, selvstendighet og evne til fleksibilitet. Vi søker etter stabile, beslutningsdyktige medarbeidere som er lojale og ansvarlige. Intervju tillegges stor vekt.

Nærmere opplysning

Det er krav til at den som tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved eventuelt intervju.

Prøvetid på 6 måneder.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns – og pensjonsordninger (KLP).
Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk.

Kontakt:
Heidi Olsen – Avdelingsleder hjemmetjeneste
E-post: heidi.olsen@gratangen.kommune.no
Mobil: 48296610

Linda Marit Løvdal – Fung.sek.leder
E-post: linda.lovdal@gratangen.kommune.no
Mobil: 94483555

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no.

Søknadsfrist: 06.06.2022

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I