Helsefagarbeidere Gratangsheimen – Gratangen kommune

  • by
Kort om stillingen

Gratangsheimen sykehjem ligger idyllisk til på Årstein i Gratangen kommune.

Viktige satsningsområder for oss er personsentrert pleie og omsorg. god lindrende behandling og pleie. Pasientmedvirkning, habilitering og rehabilitering.

Vi ønsker medarbeider som kan være med på å videreutvikle Gratangsheimen til en institusjon med høy fagling kompetanse og pasientsentrert omsorg.

Vi søker etter ansatte i følgende faste helgestillinger for fagarbeidere:
2x 30%
2x 23%

Stillingen innebærer turnusarbeid med for tiden arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer helsefaglige oppgaver, herunder:
– Helsefremming og forebygging.
– Lindrende behandling.
– Habilitering og rehabilitering.
– Veiledning av kolleger og lærlinger.
– Kvalitetsutvikling og fagutvikling.

Beherske data/IKT kunnskaper.

Kvalifikasjonskrav

– Helsefagarbeider.
– God norskkunnskap både skriftlig og muntlig, Bergenstesten.
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
– Krav om kontinuerlig faglig oppdataring.
– God yrkesetikk.

Ønskelige kvalifikasjoner:
– Relevant videreutdanning ift. målgruppe og arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som egnethet, skikkethet, engasjement, selvstendighet og evne til fleksibilitet. Vi søker etter stabile, beslutningsdyktige medarbeidere som er lojale og ansvarlige. Intervju tillegges stor vekt. Krav om politiattest. Referanser vil bli innhentet. Prøvetid på 6 måneder.

Nærmere opplysning

Det er krav om mestring i bruk av elektroniske system. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved evt. intervju.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns – og pensjonsordninger (KLP) samt IA-kommune. Fine muligheter for friluftsliv.

Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk. Gratangen kommune gir et institusjonstillegg på kr. 10.000,- til helsefagarbeidere.

Kontakt:
Anne Pedersen – Avdelingsleder G.heim
E-post: anne.helene.pedersen@gratangen.kommune.no
Arbeid: 90561919

Linda Marit Løvdal – Fung.sek.leder
E-post: linda.lovdal@gratangen.kommune.no
Mobil: 94483555

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no.

Søknadsfrist: 06.06.2022

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I