Rådgiver byggesak, utslipp og ulovlighetsoppfølging – Balsfjord kommune

 • by

Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Enhet for plan og landbruk dekker et bredt fagområde med forvaltningstjenester innen areal, eiendom og landbruk.

Tjeneste for plan og landbruk veileder og saksbehandler innenfor eiendom, landbruks- og arealfaglige temaer. Regulering, byggesak og miljø, arealforvaltning, jord- og skogbruk, oppmåling og karttjenester. Fagområdet er bredt, og vi har dyktige ansatte med høy fagkompetanse.

Om stillingen

Balsfjord kommune ved avdeling for plan og landbruk søker medarbeider til byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, saksbehandling av utslippstillatelser etter forurensingsforskriften og ulovlighetsoppfølgning.

Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at byggesaker gjennomføres i samsvar med plan- og bygningsloven og forurensingsforskriften. Det kan føres tilsyn med alle forhold i en byggesak, og med alle typer tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen.

Kommunen velger selv hvordan det føres tilsyn. Dette skjer enten ved byggeplassbesøk/befaringer, gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra prosjektering eller utførelse, gjennomgang av foretakenes system eller en kombinasjon av disse.

Arbeidsoppgaver
 • Varierte arbeidsoppgaver innenfor byggesaker, utslippstillatelser og ulovlighetsoppfølging med saksbehandling og tilsyn.
 • Du må være innstilt på å ha en aktiv dialog med aktørene i bransjen, herunder både private husbyggere, profesjonelle utbyggere, entreprenører og offentlige etater.
 • Veiledning internt og overfor bransjen m.m.
Kvalifikasjoner
 • Jurist, ingeniør, sivilingeniør
 • Bachelor eller høyere utdanning
 • Bygningsteknisk erfaring og annen praktisk erfaring fra fagfeltet vil bli vektlagt.
 • Praksis fra offentlig forvaltning, saksbehandling etter plan- og bygningsloven vil bli vektlagt
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Positiv serviceinnstilling
 • Evne til både samarbeid og selvstendig arbeid
 • God arbeidskapasitet med vilje og evne til å stå på i en hektisk hverdag
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt
Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i  kommunal landspensjonskasse (KLP)
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Godt arbeidsmiljø
Generell informasjon

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Legg ved CV og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Inge Eikelmann, tlf. 99551505, eller e-mail: inge.eikelmann@balsfjord.kommune.no.

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Søknadsfrist: 29.05.2022

Balsfjord kommune